Za týden eviduje statistika ministerstva zdravotnictví v našem kraji celkem 18 úmrtí osob s nákazou Covid-19. Ve všech nemocnicích v Královéhradeckém kraji bylo ke čtvrtku 2. prosince 285 pacientů hospitalizovaných s covidem-19, přičemž 50 z nich vyžadovalo intenzivní péči zdravotníků.

Kontakty, na něž se lze obrátit:

ON Náchod, Mgr. Lukáš Holub, tel. 737 271 012
ON Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Renata Boukalová, tel. 702 298 787
ON Trutnov, Bc. Eliška Mikschová, tel. 720 020 792
ON Jičín, Ing. Romana Doubková, tel. 725 987 117
MN Dvůr Králové nad Labem, Jana Lašová, tel. 499 300 695
FN Hradec Králové, Bc. Barbora Doris Nyplová, tel. 495 835 207, 607 159 718

V návaznosti na zvýšený počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19, ale i na rostoucím zájmu veřejnosti o testování a očkování stoupá také pracovní nasazení zdravotníků v nemocnicích. Hejtman Martin Červíček proto v dopise požádal zdravotníky působící mimo zdravotnická zařízení o pomoc: „Obracím se na Vás v této pro všechny nelehké době, kdy současná pandemie nemoci covid-19 s sebou přináší řadu omezení běžného života. Jsem si vědom toho, že mnozí z Vás jste již v období předcházejících pandemických vln dobrovolně pomáhali v nemocnicích na území kraje jak s péčí o nemocné pacienty, tak s očkováním či testováním našich občanů. Bohužel, opět nastalo období, kdy jsou naše zdravotnická zařízení téměř naplněna pacienty a zdravotničtí pracovníci jsou unaveni a někteří též sami nemocní. Blíží se vánoční čas, avšak prognózy vývoje pandemie ho nerespektují."

"Přestože usnesení vlády Vám ukládá k zajištění poskytování zdravotní péče pracovní povinnost, nechci prozatím tohoto nařízení využít a chci Vás, lékaře, sestřičky a jiné zdravotnické pracovníky poprosit, abyste především ve své mimopracovní době byli solidární se svými kolegy v nemocnicích a přišli pomáhat do nemocnic v našem kraji, ať už do očkovacích či testovacích míst, anebo na jiné pozice dle požadavků nemocnic. Prosím, přijďte pomoci, abychom všichni společně tuto nelehkou situaci zvládli,“ napsal hejtman v dopise.