Operní pěvec Josef Alois Tichatschek (11. 7. 1807 – 18.1. 1886) byl vyhledávaným tenorem, který se proslavil takřka po celé Evropě. Jeho působení je spjato hlavně s dílem Richarda Wagnera a teplický rodák je dokonce označován za hlavního propagátora jeho oper. Na sklonku života žil v Drážďanech, kde byl také v lednu 1886 pohřben. Ještě v témže roce (v den nedožitých umělcových narozenin v červenci 1866) byla na rodném domě Josefa Tichatscheka v Horních Teplicích slavnostně odhalena pamětní deska s plastikou hlavy. Podle dobového tisku se slavnosti zúčastnilo téměř 3000 lidí.

Rodný dům tenoristy přečkal první i druhou světovou válku, avšak v roce 1949 byl demolován a pamětní deska s plastikou zmizely. „Po celá desetiletí byly nezvěstné, až v roce 1992 byla náhodně nalezena plastika v korytu řeky Metuje, několik kilometrů od místa, kde stával rodný dům,“ připomenula zajímavý osud plastiky teplická knihovnice Věra Prokopová. Podle formy byla zhotovena bronzová kopie na pomník, který byl v roce 1999 odhalen v centru města.

V srpnu 2003 se pomník stal dokonce cílem bombového útoku, při kterém naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Bombu u pomníku nastražil protiněmecky smýšlející důchodce.