Hodnotu nových investic do dvou kotlů - plynového K10 a elektrodového - vyčíslily na 115 milionů korun. Celkem od roku 2017 investice do přechodu ze spalování uhlí k ekologické výrobě tepla spojená s optimalizací rozvodů a energetického hospodářství přesáhla 360 milionů korun. Při slavnostním zahájení zkušebního provozu innogy zároveň oznámila pokles cen za dodávky tepla s platností od letošního 1. července.

„Zvyšujeme bezpečnost a efektivnost výroby tepla v Náchodě. Výsledkem této modernizace bude pro obyvatele především zvýšení spolehlivosti dodávek tepla," uvedl Jan Birke, starosta Náchoda, a dodal: „Nový plynový kotel má kombinovaný hořák, který umožňuje spalovat jak zemní plyn, tak lehké topné oleje. To je pro nás důležitá pojistka, kterou chceme mít připravenou s ohledem na zkušenosti z minulé topné sezony. Bezpečnost dodávek tepla je pro nás prioritou."

Výstavbu nového plynového kotle za 45 milionů korun zainvestovala společnost innogy Energetika Plhov - Náchod, což je společný podnik innogy a města Náchod. Práce na instalaci plynového kotle K10 byly zahájeny v září 2022, provozní zkoušky se spustily letos v květnu. Od června probíhají komplexní zkoušky a garanční měření zaměřené na prokázání účinnosti, emisí, výkonového rozsahu a rychlosti výkonových změn. S plným uvedením kotle do provozu dojde i k úspoře v nákupu emisních povolenek.

Další významnou investicí v náchodské teplárně je nový elektrodový kotel. Společnost innogy Energo do jeho výstavby investovala 70 milionů korun a nový zdroj bude využívat k poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS. Spuštění provozu se předpokládá od letošního 1. července.

Dodavatel tepla innogy dnes oznámil také snížení cen tepla pro obyvatele Náchoda. „Jako zodpovědný dodavatel energií nakupujeme zemní plyn pro výrobu tepla z části dopředu a z části komoditu dokupujeme v průběhu roku. Díky poklesu nákupních cen můžeme od 1. července snížit ceny a zlevnit dodávky tepla našim zákazníkům o 15 procent. Ceny plynu na evropském trhu sledujeme a jsme připraveni klesající trendy postupně promítat do koncových cen," řekl šéf skupiny innogy Tomáš Varcop.

Snížení cen tepla pro obyvatele Náchoda o 15 procent v přepočtu představuje úsporu 220 korun za gigajoule (GJ). Rodina žijící v bytě panelového domu s průměrnou spotřebou 20 GJ tak může ročně ušetřit až 4 400 korun.

V letošní topné sezóně teplárna Náchod dodala svým zákazníkům celkem 276 TJ tepla, meziročně byly dodávky nižší o 13 %. Jedná se o nejnižší dodané množství tepla v celé historii teplárny. Dodávky tepla v průběhu topné sezóny v Náchodě vůbec poprvé spadly pod 300 TJ. Pokles spotřeby je dán teplejším počasím, velký vliv měl zejména extrémně teplý leden, a také úsporami odběratelů. Vliv teplejšího počasí je dobře patrný z dlouhodobých statistik - oproti průměru za posledních deset let byly letošní dodávky tepla nižší o téměř 15 %.

Teplárna Náchod dodává teplo pro téměř pět tisíc domácností, většině náchodského průmyslu, školám, úřadům a zdravotnickým zařízením. Od roku 2020 zcela přešla ze spalování uhlí na zemní plyn. Město se tak zbavilo vysoké emisní zátěže, hluku a prašnosti. Ve společném podniku innogy Energetika Plhov-Náchod má innogy Energo vlastnický podíl 93 % a 7 % je ve vlastnictví města Náchod.