Byť areál patří soukromému vlastníkovi, společnosti JTH Holding Jaroslava Třešňáka, o tématu jednalo často náchodské zastupitelstvo. Také okolo něj bylo horko před loňskými komunálními volbami. Však také spolu s volbami mělo proběhnout referendum, jak odpůrci supermarketu, který se má na místě Tepny stavět, navrhovali. Referendum se nakonec konalo v listopadu a Náchod zažil plebiscit vůbec poprvé. Přišlo k němu 2255 obyvatel. Pro nízkou účast, 13,7 procenta, ale lidové hlasování neplatilo. Hlasovalo se o tom, zda by město mělo areál či jeho část koupit, pokud to bude možné, a zda lidé souhlasí, aby město trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu. Otázky pro referendum připravili odpůrci stavby supermarketu v čele se Sborem dobrovolných občanů, Stranou zelených a dalšími odpůrci připravované stavby. Míní totiž, že je v rozporu s územním plánem, zhorší dopravu ve městě a nenapravitelně poškodí vzhled centra města.

Co bude nyní dál, to těžko říci. Územní rozhodnutí na stavbu supermarketu a parkoviště krajský úřad po námitkách vrátil. Stavební úřad v Náchodě oznámil pokračování územního řízení. Veřejné projednávání bude 13. října v 9.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Palachově ulici. Mezitím vším náchodské obyvatele straší plevelem zarůstající ruiny suti a zbytek trosek, které po demolici zbyly.

Koupit? A k čemu?

Jednalo se i o tom, zda město koupí či nekoupí menší část areálu, jak dříve odsouhlasili náchodští zastupitelé. Většina se jich ale v květnu přiklonila k tomu, aby bylo původní usnesení, zavazující zastupitele k záměru nákupu pozemků o rozloze zhruba pěti a půl tisíce metrů čtverečných, zrušeno. Stanovení ceny je totiž problematické. Město by sice pozemek koupit mohlo i za vyšší cenu a peníze by na to mělo, ovšem pokud by nakoupili pozemek bez důvodu, vystavili by se zastupitelé riziku žaloby, že nepostupovali jako správní hospodáři a špatně nakládali s majetkem města. Návrhy, co s částí areálu, hovořily třeba o klidové zóně.

„Akceptovatelná je z hlediska financování města i cena vyšší, ale musel by být relevantní důvod, co se tím vyřeší," argumentoval starosta Jan Birke.

Podobné by to zřejmě bylo i v případě možné koupě celého areálu. Například JTH Holding získal pozemky o výměře přes 31 tisíc metrů čtverečných v dražbě v roce 2007 za cenu celkem 18 milionů korun. Když jednal s městem, zazněla částka k jednání dokonce 2 844 korun za metr, což znamená asi 71 milionů za celý areál. U menší části areálu připustili i cenu těsně pod hranicí dvou tisíc korun za metr čtverečný. I to je ale poměrně značná částka.