„Tam bude velká výhoda, že bude kryté, hlavně když bude pršet," říká muž, který včera čekal na spoj na provizorním stanovišti autobusů v Raisově ulici za viaduktem, poblíž okresního soudu. „Přemístění autobusového nádraží mně nevadí. Dá se to vydržet. Odsud to je ještě blíž do centra," dodal muž.

Jak bude autobusové nádraží nakonec vypadat, na to už je zvědavá Hana Reková z Mezilesí u Nového Města nad Metují. „Bude tam určitě lepší prostředí," říká. Na provizorním autobusovém nádraží jí vadí, že tam třeba není ani jedna lavička. „Starší lidé si nemohou sednout, když čekají na autobus. Určitě v Náchodě alespoň dvě lavičky někde zbytečně leží," dodává.

Autobusové zastávky v Raisově ulici i nadále fungují pro všechny směry autobusových linek, s výjimkou směru na Červený Kostelec. „Stanoviště pro tyto linky jsou umístěna v ulici Za Teplárnou," uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Nový terminál má stát do konce června. Jeho výstavba probíhá podle radnice dle stanoveného harmonogramu. Dokončuje se montáž ocelové konstrukce nad odjezdovými stáními. Konstrukce je kotvena do už provedené železobetonové desky na sloupech. Pod přístřeškem odjezdových stání se budují zpevněné plochy. Stání pro autobusy budou ze žulové dlažby, komunikace se živičným povrchem, chodníky ze zámkové dlažby.

Následně budou probíhat práce na příjezdových stáních. V současné době se do bednění přístřešku provádí montáž výztuže a vše bude v nejbližší době připraveno pro betonáž zastřešení. Dále bude následovat montáž ocelové konstrukce, stejně jako u stání odjezdových. Na obou přístřešcích bude následně provedeno „zasklení" střechy.

„Celá stavba nového autobusového terminálu musí probíhat koordinovaně s úpravou kruhové křižovatky u Itálie, kde už bylo dokončeno napojení dešťové kanalizace a většina podzemních sítí. Na takto rozsáhlé stavbě je třeba ještě vykonat spoustu dílčích a postupně navazujících úkonů tak, aby práce a dodávky směřovaly v dohodnutých termínech k dokončení. Vzhledem k tomu, jak dílo každým dnem roste podrukama dodavatele, věříme, že bude tato stavba zdárně dokončena a předána v dohodnutém termínu," uvedl starosta Jan Birke.

Kromě samotné stavby bude upraven i park před ní. Na úpravu vlakového nádraží se čeká.