Tisícovku účastníků čeká nejen setkávání s ostatními, ale i různé hry a soutěže na vodě i na souši.

Lodě, plavání, lanové aktivity i týmové úkoly – to je jen zlomek programu, který bude probíhat na vodě i na souši. Připraveny jsou také hromadné plavby, při kterých se desítky lodí vydají na vodní hladinu a chybět nebude ani tzv. Svatojánská noc, při které na lodích svítí desítky lampiónů, stejně jako závody oplachtěných i obyčejných lodí.

Co je Navigamus?

Název akce pochází z latiny a v překladu znamená „my plujeme“. Navigamus je celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou můžou skauti zažít díky týmový a skupinovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům.

Cílem akce je, aby se skauti potkali, vyzkoušeli si něco nového a hlavně navázali přátelství se skauty z ČR i zahraničí, která jim zůstanou na celý život.

Tisícovka vodních skautů je zatím vůbec největší účastí v dosavadní historii Navigamu. V průběhu pěti ročníků se stal natolik populární, že ho znají i v zahraničí – zúčastní se i skauti z Polska, Ruska, Ukrajiny, Holandska a Slovenska.

Letos jsou je jako hlavní motiv zvolena historie Sindibádových plaveb. „Mám připravený arabský kostým – prostě jako Sindibád. Strašně moc se těším na hry a taky na nové kamarády, které tu poznám. U vodáků se mi líbí, že jezdíme na lodích a vždycky přitom zažijeme spoustu srandy. Na akci se také těším, protože mám ráda všechny ty outdoorové aktivity,“ prozrazuje s úsměvem Petra Votápková, 11letá skautka, která se na víkendovou akci dneska chystá.

Pro skauty a skautky je připraven i doprovodný program: čajovna, rádio Navigamus nebo skautské muzeum. „Rozkošský kemp se tak promění ve skautské město,“ říkají pořadatelé.

Účastnící ale budou moci navštívit i zajímavá místa v okolí, jako je zámek v Novém Městě nad Metují nebo podzemní chodby v Josefově. „Skauting je příležitostí, jak v bezpečném prostředí mezi kamarády zažívat nevšední zážitky, jako je například lezení na skalách, jízda na lodích a práce s GPS. Nabízí ale také příležitost jak se uplatnit mezi svými vrstevníky, spolupracovat a poznávat nové lidi. A právě důkazem toho je i Navigamus,“ uvádí vedoucí akce Radek Prouza.

Čeští vodní skauti

První oddíl vodních skautů byl v ČR založen již v r. 1912. V současné době je v Junáku registrováno přes 3200 vodních skautů, čímž jsou jednou z nejpočetnějších skupin vodních skautů v Evropě.

(Michal misha Fanta)