Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Reakce na tiskovou zprávu radnice k prodeji pivovaru

Náchod - Přinášíme čtenářům Náchodského deníku tiskovou zprávu náchodské radnice ohledně prodeje pivovaru Primátor a také reakce některých zastupitelů na toto tiskové prohlášení.

4.2.2009
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz

Tiskové prohlášení vedení města Náchoda k prodeji pivovaru:

Vzhledem k nepodloženým a zavádějícím informacím o probíhajícím výběrovém řízení na prodej 100 % akcií Pivovaru Náchod, a.s. zveřejněných v prvních dnech února 2009 ve sdělovacích prostředcích, vydává město Náchod následující tiskové prohlášení:

Vúvodu připomíná jednání zastupitelstva města Náchoda (ZM) dne 20. 10. 2008, kdy ZM prodej pivovaru odmítlo, stejně jako odmítlo ziniciativy zastupitelů ČSSD odročit prodej pivovaru na příští volební období, jež navrhlo vedení města. Naopak byl na tomto jednání ZM přijat návrh ČSSD vypsat nové výběrové řízení dle zákona nezávislou firmou. ČSSD si rovněž vymínila dodat do výběrového řízení podmínky způsobu prodeje. Zpracovatelem výběrového řízení byl navržen a odsouhlasen ing. Tomek.

Na jednání ZM dne 19. 11. 2009 byly předloženy a projednány všechny návrhy a připomínky podmínek výběrového řízení uplatněné všemi politickými stranami zastoupenými vzastupitelstvu města (tedy i opozicí ČSSD, KSČM, SNDK). Jednotlivé podmínky výběrového řízení byly při tomto jednání postupně hlasováním odsouhlaseny. Dále byla zvolena komise pro otevírání obálek. Každá strana do ní delegovala jednoho svého člena. Do komise byli dále schváleni zástupce banky, Pivovaru Náchod a. s. a odborník ze sdružení svazu pivovarů.

K otevírání obálek se za politické strany dostavili: za opozici KSČM pan František Rázl, SNDK pan Mgr. Miroslav Jindra, ČSSD pan MUDr. Ladislav Tichý, za koalici - ODS ing. Oldřich Čtvrtečka, SOS ing. Jaroslav Rohulán. Jiří Maršík za KDU-ČSL se omluvil. Za pivovar Holba se dostavil ing. Konečný.

Organizátor výběrového řízení ing. Tomek otevřel obálky v pořadí, v jakém byly doručeny. Bylo konstatováno:
Firma Ing. Pavel Bojanovský - obálka neobsahuje nabídku v požadované formě - nebude posuzována
Firma Pivovar Holba, a.s. - nabídka formálně obsahuje předepsané náležitosti
Firma LIF, a.s. - nabídka formálně obsahuje předepsané náležitosti.

Pan ing. Konečný se poté dožaduje sdělení cen. Komise po poradě jednohlasně odsouhlasí, že tyto informace budou veřejně sděleny až po oficiálním projednání závěru komise vradě města.

Následně je vyhodnocován obsah dvou nabídek. Po seznámení členů komise sjejich obsahem je všemi hlasy přítomných konstatováno, že nabídka firmy Holba neobsahuje požadované údaje a nesplnila podmínky výběrového řízení vtěchto bodech:

6.Zájemce jednoznačně neprokázal, že má zajištěny dostatečné zdroje financování na výše uvedenou transakci (závazné prohlášení banky vpřípadě úvěrování nebo aktuální výpis zúčtu sprokázáním blokace potřebných prostředků na tuto transakci)

8.Zájemce nedoložil, že má vlastní kapitál vyšší než je základní kapitál Pivovaru Náchod a.s., tj. že má vlastní kapitál vminimální výši 72 mil. Kč

12.Zájemce jednoznačně bez dalších podmiňujících smluvních podmínek nestanovil nabídkovou cenu za prodej 100 % akcií Pivovaru Náchod, a.s. Vnabídce zájemce je nabízená kupní cena 185 mil. Kč uvedena sdalšími podmínkami neslučitelnými s podmínkami výběrového řízení a zároveň znemožňujícími této ceny dosáhnout.

Komise poté schvaluje jako jedinou úplnou nabídku, nabídku firmy LIF, a. s., a dále navrhuje radě města podrobit návrh smlouvy firmy LIF právnímu posouzení.

Do doby posouzení a předložení právního posouzení radě města se komise zavazuje k mlčenlivosti. Ing. Tomek předkládá protokoly se závazkem mlčenlivosti k podpisu. Všichni členové komise je podepisují. Všechna stanoviska a závěry jsou odsouhlaseny, včetně mlčenlivosti, jednomyslně a bez výhrad.

Komise dále pověřuje starostu města kprezentaci následujícího vyjádření:
Komise posoudila tři nabídky, z toho dvě nesplnily podmínky soutěže. Smlouvu třetí nabídky, která podmínky výběrového řízení splnila, doporučuje komise podrobit právnímu posouzení. Výsledek jednání komise bude sdělen radě města a následně zastupitelům.

2. 2. 2009 je doručeno právní posouzení smluv vedení města. Na žádost rady města je posouzena právníkem i smlouva firmy Holba (právní posouzení je kdispozici na MěÚ).

3. 2. 2009 vedení města předkládá všechny dokumenty z jednání komise rozšířené radě, které se účastní i zastupitelé zřad opozice – ČSSD, KSČM a SNDK. Ing. Tomek informuje přítomné o průběhu a výsledku výběrového řízení. Přítomní členové komise potvrzují pravdivost předložených informací.

Rada města na svém řádném zasedání projednala výsledek jednání výběrové komise a zastupitelstvu města doporučuje schválit prodej 100 % akcií Pivovaru Náchod, a.s. firmě LIF, a.s., za nabídkovou cenu 150 mil. Kč.

Již den před jednáním rady města, tj. 2. 2. 2009, vychází tendenčně laděný článek pana Másla inspirovaný dopisem firmy Holba zastupitelům města a tiskovými výstupy ČSSD, které mimo jiné obviňují starostu města zmanipulace výběrového řízení a jeho netransparentnosti…

Ktomu vedení města dodává, že posouzení nabídek bylo řízeno nezávislou firmou, všechny kroky, které učinilo vpředmětném výběrovém řízení, byly projednány se zastupiteli zřad opozice (tedy i ČSSD) a odsouhlaseny zastupitelstvem města. Vždy se jimi řídilo, vničem odsouhlasený postup neporušilo a považuje ho za transparentní vplném rozsahu. V komisi, při neúčasti p. Maršíka, byla převaha opozice 3 : 2. Vedení města tedy neprovádělo vyhodnocení, nemohlo ničím manipulovat, nerozhodovalo o vítězi. Proto dnes vyzývá zastupitele zřad ČSSD, aby se veřejně distancovali od informací, které pronikly prostřednictvím sdělovacích prostředků na veřejnost dne 2. února a jsou spojeny sjejich jmény.

Pokud tak neučiní, zůstane na každém občanu, jak se kveřejné informační manipulaci odvolávající se na zastupitele ČSSD vpředvečer jednání rady města postaví. Musí si pak také každý odpovědět na otázku, proč se tak stalo.

(Nina Adlof, tisková mluvčí MěÚ Náchod)

Reakce na prohlášení náchodské radnice k problémům kolem prodeje pivovaru

Článek, který vyšel v Náchodském Deníku 2.2. 2009, jehož autorem je Jiří Máslo, byl tiskovým prohlášením vedení města Náchoda, ze dne 4.2. 2009, označen za tendenčně laděný. Protože vedení města neuvedlo ani jeden příklad informace, která je v článku „Radnice manipuluje s výsledky soutěže o pivovar, tvrdí Holba“ samotným autorem tendenčně zkreslena, nelze na takovou výtku reagovat. Autor dal navíc prostor oběma stranám, což tendenčnost vylučuje. K reakci se však rozhodli dva zastupitelé, kteří v článku vystupují a vyjadřují v něm názory na to, jak radnice vybírá kupce na pivovar.

1)První věta druhého odstavce tiskové zprávy podle mne neodpovídá zcela pravdě. Ve skutečnosti zastupitelstvo 20.10. 2008 neschválilo prodej pivovaru společnosti LIF, ani dalším několika uchazečům (například Russian Tradition). Potom zamítlo i návrh (myslím, že ČSSD) pivovar neprodávat, následoval návrh starosty odročit prodej na další volební období. Jelikož ani to neprošlo, padl návrh vypsat výběrové řízení za podmínek, které si stanoví vedení města a rada. Tehdy jsme já a Miroslav Brát starostovi navrhli, že pokud vedení města není schopno podmínky připravit, že je připraví opozice, což také udělala. Zpracované podmínky však vedení města neakceptovalo a připravilo svůj návrh na jednání dne 19.11. 2008.
2)Osobně nechápu, proč jednomyslné rozhodnutí výběrové komise bylo utajováno 14 dní, obzvlášť v případě tak citlivé záležitosti, jakou je prodej pivovaru. Kdyby byli o rozhodnutí komise a průběhu výběrového řízení informováni alespoň zastupitelé a účastníci řízení, nemuselo ke spekulacím a mediálnímu vyhrocení situace dojít.
3)Chci upozornit také na to, že strana, kterou zastupuji, se nejmenuje SNDK, jak se v tiskovém prohlášení píše, ale SNK-ED.
4)Rád bych věděl, kdo je autorem prohlášení. V nadpisu je: Tiskové prohlášení VEDENÍ města, ale dále se píše o tiskovém prohlášení města Náchoda. Také by mne zajímalo, čí názory toto prohlášení prezentuje? Chybí tam i podpis. I to svědčí o určité úrovni autorů prohlášení.
5)Nakonec chci dodat, že jsme v demokratické společnosti, kde mohu svobodně prezentovat své názory, aniž by musely být shodné s názory radnice. (Karel Petránek, zastupitel města za SNK-ED)
Prosazování rozdílných názorů v rámci komunální politiky chápu jako legitimní formu politické kultury. Cítím se být vázán jak osobním mandátem zastupitele města, který jsem získal v komunálních volbách, tak i příslušností k zastupitelskému klubu ČSSD v rámci MZ v Náchodě. Jsem velmi rád, že mohu svobodně říkat svoje názory, prezentovat stanoviska zastupitelského klubu a využívat k tomu všech nástrojů tištěné, elektronické i obrazové mediální komunikace, které demokratická společnost nabízí, tedy i tisku. Snahu omezit možnost svobodného projevu zastupitele města, chápu jako snahu omezit demokracii samotnou. Nerozumím, za co a komu se mám omlouvat. Politiku chápu jako střetávání názorů, idejí, principů. Působení v politice jako možnost tyto názory, ideje a principy veřejně deklarovat. Pokud jsem kritizován za jiný názor, nemám jinou možnost, než upozornit, že dnes je 4. února 2009. Naše země je demokratickou občanskou společností. Pokud je mi známo, Náchod stále k této zemi patří… (Miroslav Brát, člen Městského zastupitelstva v Náchodě (ČSSD), předseda kontrolního výboru)
4.2.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
V Náchodě volili Pavel Bělobrádek, Jan Birke i Soňa Marková
11

V Náchodě volili Pavel Bělobrádek, Jan Birke i Soňa Marková

Adolf Klepš

Hlasovat lze i pro zesnulého náčelníka krkonošské horské služby

AUTOMIX.CZ

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Doby, kdy čeští řidiči mohli nad postihy za dopravní prohřešky spáchané v zahraničí v podstatě mávnout rukou, jsou dávno pryč. Dnes totiž existuje velká šance, že si vás "najdou" i po navrátu do České republiky. Oznámení o pokutě vám přitom může přijít i po několika měsících. A co je mnohem důležitější, pokutu můžete dostat i za naprostou banalitu.

Z Hronova do Náchod se poběží po šedesáté

Náchod, Hronov - Už 60. ročník silničního běhu Hronov – Náchod se uskuteční v sobotu 21. října.

Kuriozity volebních místností: Autoservis, dům hasičů i sauna

Královéhradecko - Poslance lidé do sněmovny pošlou z různých míst. V Petříkovicích na Trutnovsku volební komise sídlí na koupališti, V Polici na Náchodsku zase v prostorách sauny.

Češi v cizině se k volebním urnám nehrnou

Náchodsko - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začínají dnes úderem 14. hodiny.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení