Pobyt dětí končil ověřováním jejich znalostí v podobě náročného písemného testu a poté následovala poznávací stezka, kde musely prokázat, co znají z oblasti poznávání naší zvěře, ptáků, bylin, dřevin, stop zvěře atd.
„Je jen velká škoda, že v okrese Náchod zatím pracuje pouze jeden kroužek tohoto typu a okresní kolo Zlaté srnčí trofeje musíme dělat ve spolupráci s rychnovským okresem. Děti o takovýto kroužek zájem mají, je jen bohužel málo těch, kteří by se jim v této oblasti věnovali,“ říká Jitka Vaňková Přibylová. Na snímku je Tomáš Chmelík s diplomem za osmé místo.