Na starostu byli dva kandidáti. Podle abecedního pořádku se nejdřív rozhodovalo o Petru Fejfarovi ze sdružení Vzhůru Skalice!, pro něhož zvedlo ruku devět zastupitelů z jednadvaceti. Zvolen tedy nebyl.

Tomáš Hubka ze sdružení ODS a nezávislých kandidátů získal jedenáct hlasů, což byla nejtěsnější potřebná nadpoloviční většina. Hubka obhájil post starosty.

Podobný průběh měla také volba místostarosty. David Bořek ze sdružení Pro město získal deset hlasů. Pro zástupce Sdružení nezávislých kandidátů Josefa Daňsu hlasovalo jedenáct zastupitelů. Také on obhájil svoji pozici a stal se znovu místostarostou.

Daňsa se do vedení města dostal až z postu náhradníka, který se členem zastupitelstva stal díky tomu, že odstoupil Ladislav Skořepa.

Volby pokračovaly doplněním rady města. Ta zůstává sedmičlenná. Kromě starosty a místostarosty se členem rady stali Věra Junková, Jiřina Sedláková, Jaroslav Andres, Josef Hladík a Petr Smutný, přičemž Junková a Andres jsou nováčky v radě města. Poměr hlasů v radě města je dán koaliční smlouvou, která určuje, že čtyři křesla má Sdružení nezávislých kandidátů, které v českoskalických volbách získalo nejvíce hlasů a tři křesla připadla sdružení ODS a NK.

Nakonec zastupitelé zvolili personální obsazení třech výborů. Kromě kontrolního a finančního výboru, který jim přikazuje zákon, založili i výbor rozvoje města a dlouhodobých investic. (jh)