„Před týdnem v pátek se v Eden Aréně odstranil stávající koberec, který byl nenávratně poškozený po koncertech Lucie a Iron Maiden. Po dokončení strojových prací se v pondělí začal pokládat nový trávník a ve čtvrtek byly práce dokončené. Jednalo se o plochu o rozloze 8 740 metrů čtverečních," řekl Aleš Jakl z českoskalické společnosti Agro CS, která výměnu trávníku v Edenu uskutečnila.

A jak taková výměna trávníku probíhala? „Nejprve bylo nutné kompletně odstranit závlahový systém, aby nedošlo k jeho poškození. Poté se našla dvě teplotní čidla. Každé je zakopané v jiné hloubce a bylo nutné je ukrýt ještě hlouběji, aby také nedošlo k jejich poškození. Tato čidla hlídají v zimně teplotu substrátu, když se zapíná vyhřívání," popsal Aleš Jakl.

Do plochy se vjíždělo speciálním strojem, který odstranil dva až tři centimetry poškozeného trávníku, odfrézoval ho a auta tento materiál odvezla z plochy na skládku určenou k uložení vykopané zeminy.

Po odstranění nechtěného travního porostu se kompletní vegetační vrstva promíchala frézou. „Je to z důvodu uvolnění uhutněného substrátu, aby byl zpátky hezky vzdušný, prokypřený a trávník v něm dobře rostl," vysvětlil Jakl.

Následně se celá plocha laserově urovnala. Bylo třeba, aby byla bez sebemenších nerovností. „Fotbalová hřiště se rovnají do takzvaného bombírungu, střechy, ve spádech od půl do jednoho procenta. Slavia má jedno procento sklon a to znamená, že střed hřiště je zhruba o 35 centimetrů výše než kraj plochy," objasnil Aleš Jakl.

Když bylo vše hotové, následovala zpětná montáž závlahového systému a vykopaní a usazení tepelných čidel do správné výšky. Poté už mohla začít samotná pokládka trávníkových koberců, které se účastnilo 11 vyškolených pracovníků českoskalické firmy. Celkem na stadion přijelo 18 plně naložených kamionů.

Podle Jakla bývají největším rizikem při pokládce v letních měsících vysoké teploty. V tomto případě se dva dny pokládalo při velice vysokých teplotách. Hrozilo zapaření trávníku a také jeho znehodnocení. „Trávník se musí začínat loupat kolem půlnoci, aby přes den vyhřátá zem vychladla a minimalizovalo se riziko zapaření. Ihned po sloupnutí jsme ho naložili na nákladní auta a převezli na stadion, kde jsme ho složili do chladných garáží a poté pokládali do plochy," vysvětlil postup Jakl.

Celý proces bylo třeba velice přesně naplánovat, jelikož trávník musel být na ploše stadionu položený do šesti hodin od sloupnutí.

Důležitá je i následná péče včetně závlahy, hnojení i sekání. Dává se pozor i na trávníkové choroby.

„Trávník byl vypěstovaný na speciálním podloží, které splňuje všechny normy včetně zrnitostní křivky pro fotbalové substráty. Travní složení jsou tři odrůdy lipnice luční a tři odrůdy jílku vytrvalého," prozradil Aleš Jakl a dodal, že porost byl prakticky ihned po pokládce schopný zvládnout zápasovou zátěž, ale je lepší ho po tak velkém stresu nechat odpočinout a zapěstovat.

Životnost trávníku, než do něho nalétají nežádoucí plevelné druhy trav, které snižují jeho kvalitu, bývá tři až pět let. Poté by se měl znovu měnit, nebo vysévat nový. „Konkrétně na Slavii se mění téměř každý rok. Je to z důvodu poničení plochy po koncertech," doplnil Aleš Jakl.