Nárůst, byť nepatrný, sice není povzbudivým ukazatelem, ale naopak potěšitelné je vyšší procento objasněnosti trestné činnosti. Ta v loňském roce činila 44,57 %, k poslednímu červnu letošního roku to bylo 46,72 procenta. V porovnání s ostatními okresy Královéhradeckého kraje se tak Náchodsko v objasněnosti řadí hned na druhé místo za Rychnovsko.

V porovnání různých druhů kriminality to je z pohledu Náchodska jako na houpačce. Největší nárůst byl zaznamenán v kategorii násilné kriminality (vloni 75 případů, letos 82), jejíž objasněnost ještě navíc poklesla ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o více než deset procent.
Ústup ze slávy v objasněnosti zaznamenali muži zákona rovněž v majetkové kriminalitě, konkrétně v prostých krádežích. Těch bylo za první pololetí loňského roku evidováno 345 a objasněno jich bylo více než 28 procent. Letos jich policisté prošetřovali 297, ale objasněnost nedosahuje ani 22 procent.

Další alarmujícím faktorem je mravnostní kriminalita: zatímco vloni s pěti případy bylo Náchodsko v Královéhradeckém kraji „nejslušnější“, tak letošních 13 zjištěných deliktů (objasněno devět) je naopak vyslal mezi „tahouny“ v tomto směru.