Všechno začalo už brzy ráno v budově náchodské farní charity. Tam se okolo osmé hodiny sešlo několik desítek dětí, které se rozdělily do skupinek, oblékly se do bílého, nasadily si královské koruny a hned po požehnání od náchodského děkana Boguslawa Partyky se vydaly obcházet jednotlivé domácnosti.

„Výtěžek této Tříkrálové sbírky bude použitý na přímou podporu osobám a rodinám v nouzi; pomoc a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem; aktivity pro ohrožené děti a mládež; podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty Náchod; podporu zařízení sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod; podporu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod," informovala koordinátorka sbírky Jitka Mazurková z Farní charity Náchod. Dodala, že pod náchodskou farní charitu spadá široká oblast, kde se sbírka koná, a to od Broumovska po Českou Skalici. „Část pomoci se vrací i do těchto oblastí. Vloni jsme například přispěli do Jizbice na invalidní vozík pro malého chlapce," dodala Jitka Mazurková.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se rozdělí na dvě hlavní části.

Pětašedesát procent výtěžku je určených pro oblast konání sbírky, zbylý výtěžek připadne pro organizaci pomoci a dále pro národní a zahraniční humanitární aktivity.

Do celého Náchoda, oblasti Lipí, Jizbice a Vysokova se v sobotu vydalo celkem pětatřicet skupinek. Vedoucí jedné z nich byla Jana Žaludová, zástupkyně ředitele ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě.

„Letos jdeme s dětmi poprvé. Sice nás charita jako školu oslovila už v loňském roce, ale bylo to všechno na poslední chvíli a nepodařilo se to. Letos jsme se domluvili, že rozdáme letáčky a nabídku dětem s předstihem, a celkem se přihlásilo patnáct dětí," řekla Jana Žaludová. Dodala, že utvořili několik kolednických týmů a vyrazili do ulic. „Naše skupinka obejde Klínek, Komenského ulici a Nový Svět. Společně lidem zazpíváme, popřejeme jim do nového roku to nejlepší a předáme jim drobné dárky," popsala. Koledu prý ve škole společně trénovali, aby uměli všechny sloky.

Součástí Tříkrálové sbírky v Náchodě byl i nedělní koncert v kostele sv. Vavřince, na kterém vystoupilo Polyfonní sdružení Nové Město nad Město nad Metují.

Nyní se budou postupně sbírat pokladničky z jednotlivých obcí a celkový výtěžek sbírky by měl být známý koncem tohoto týdne.

Tradice má původ ve středověku

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích.

Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary kadidlo, myrhu a zlato.

Chudé děti pak chodily 6. ledna přestrojené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K+M+B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po roce 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na několika místech. Česká charita dala tříkrálovému koledování nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.