Tato významná společenská událost se uskutečnila za účasti jejich rodičů a byla spojena také s vánoční besídkou a rozdáváním vánočních dárečků.
Starší děti přítomným předvedly scénku s vánoční tématikou. „Vedoucí oddílu odprezentovali prostřednictvím projektoru celoroční činnost v oddílu a také některým dětem předali specializace a odbornosti,“ prozradil Deníku jednatel a kronikář SDH Běloves Jiří Polák.

Některé děti obdržely hasičský stejnokroj s nášivkami. „Dorostenka Šárka Čmelíková obdržela pohár jako cenu fair-play za čestný přístup v soutěži v Mezilesí,“ uvedl Jiří Polák a dodal, že drobnými dárečky byly oceněny výkony a aktivita dalších dětí z oddílu. Například za výtvarnou práci byl oceněn Roman Kosař. Práce dětí v oddílu byla odměněna zmrzlinovým pohárem. Následovalo slovo velitele ZJPO Pavla Punara a poděkování vedoucího oddílu Jardy Čmelíka.