Pro účastníky akce je připravena řada aktivit, workshopů a především her a soutěží, kterých se účastní týmy v mezinárodním složení.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A CIZÍ JAZYKY

„Hlavními cíli projektu je zdokonalování takzvané soft skills, jimiž jsou například zlepšování týmové spolupráce a komunikace v cizím jazyce," říká mluvčí celé akce Alena Hauptmanová a dodává, že jazykové schopnosti si mohou účastníci zdokonalit hned v několika aktivitách, z nichž tou zajímavější bude bezesporu „mnohojazyčná křížovka". Při ní si účastníci budou vyměňovat jazykové znalosti v rámci svých mezinárodních týmů při řešení důmyslného rébusu.

Na aktivitách budou skauti spolupracovat s řadou zajímavých institucí, jako například Ligou vozíčkářů, která jim pomůže zprostředkovat exkurzi do světa jiné perspektivy.

Dále se mezi aktivitami objeví velmi zajímavý moderní sport s obřím míčem, který se nazývá kinball. V plánu je také výlet do okolí tábořiště s prohlídkou města Jaroměře. Doplní ho řada stanovišť s aktivitami cílenými na týmovou spolupráci a řada zajímavých večerních koncertů, včetně mezinárodního Food Festivalu.

FOOD FESTIVAL I PROGRAM PRO VEŘEJNOST

„Jednotlivé oddíly si na tábořišti vaří samy, což je základem oblíbeného Food Festivalu, kdy mají účastníci možnost vzájemně ochutnat vlastnoručně uvařené národní pokrmy a přiučit se nové netradiční recepty," uvádí Lukáš Šlehofer, hlavní organizátor akce.

PEVNOST JOSEFOV obydleli skauti. Koná se tady mezinárodní Intercamp. Skauti nachystali program také pro veřejnost. V průběhu soboty a neděle budou připraveny aktivity na různých místech Jaroměře, při kterých si návštěvníci z řad veřejnosti poměří své síly a dovednosti s účastníky Intercampu.

U skautské klubovny v Masarykových sadech v Jaroměři bude k dispozici informační stan.

„Účastníků letošního Intercampu je celkem 3072 skautů a skautek z Česka, Německa, Nizozemska, Francie, Británie, USA, Belgie, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska a Ukrajiny," upřesnila Alena Hauptmanová.

V ČESKÉ REPUBLICE SE AKCE KONÁ POTŘETÍ

Česká republika je hostitelskou zemí už 49. Intercampu, jehož organizátorem se po dlouhých dvanácti letech znovu stává největší organizace zajišťující volný čas českých dětí Junák český skaut, z.s.. Prvně se tak stalo v roce 1994, podruhé v roce 2004, přičemž obě setkání se konala v Plzeňském kraji v kempu Sycherák.

Historie mezinárodních skautských setkání jednotně nazývaných Intercamp, přezdívaných „Jamboree NATO států", se začala psát už v roce 1966. Vzhledem k přístupné výši účastnického poplatku je tak zprostředkován kontakt s mezinárodním skautingem i dětem, které by si nemohly výlet za hranice dovolit.