O tyto pamětníky prošlých časů dlouhodobě pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR spolu s dalšími vlastníky. "Vloni se podařilo ošetřit stromořadí u cesty mezi zámeckým parkem a pomníkem Babičky, které tvoří pestrá směs listnatých dřevin," zmiňuje Petr Kuna z AOPK a dodává, že některé stromy tu dosahují až čtyřicetimetrové výšky. Kvůli nedostatku srážek v posledních letech ale stromy značně proschly. Po cestě pod nimi prochází hlavně v turistické sezóně značné množství lidí, a proto bylo potřeba zamezit pádu větví a zároveň zachovat i na první pohled neviditelný svět vzácného hmyzu, netopýrů, sov a veverek.

„Například jeden velmi proschlý jasan s hnízdními dutinami se podařilo před pokácením zachránit tak, že byl sesazen asi na poloviční výšku. Silné suché větve se někde jen zkrátily na bezpečný pahýl,“ popisuje dendrologické ošetření Petr Kuna. „Stromolezci v odříznutých částech větví dvou stromů nalezli larvy chráněných brouků, konkrétně zlatohlávků skvostných. Měli jsme pro tento případ domluvený postup a tak jsme s kolegy mohli zajistit záchranný transfer do jiných vytipovaných stromových dutin v okolí,“ dodal Petr Kuna.

Město Česká Skalice, které cestu vlastní, ještě během zimy zajistí úklid ořezaných větví a také pokácení tří stromů, které kvůli bezpečnosti nemohou být na místě ponechány. Jedná se o menší suchý jasan, mladou téměř vyvrácenou vrbu jívu a starý javor s rizikovým větvením napadený dřevokaznými houbami. „Město svým příspěvkem pomohlo tomu, že jsme mohli finanční prostředky z Programu péče o krajiny MŽP zacílit na citlivější zásah a na podporu zdejší přírody. Věříme, že ty staré krásné stromy budou návštěvníkům Babiččina údolí ještě dlouho přinášet radost,“ dodal Petr Kuna.