O dvacet let později (28.ledna 1886) se v témž domku narodilo „u babičky Novotné" její první vnouče, Helena Čapková, čtrnáct měsíců po ní první syn manželů Čapkových Josef (23. března 1887, tedy před 125 lety).

V sobotu 23. června odpoledne (v 15. hod.) bude při příležitosti výročí odhalen v Hronově u Jiráskova divadla před sálem Josefa Čapka „josefočapkovský" informační panel. Jeho vznik iniciovala Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea v Praze ve spolupráci se Společností bratří Čapků a Městským úřadem v Hronově. Podobný panel bude týž den dopoledne odhalen v Žacléři, kde čtrnáctiletý Josef Čapek strávil jeden školní rok, aby se zdokonalil v němčině. U obou akcí budou účastníci autobusového zájezdu Společnosti bratří Čapků z Prahy. (Obávám se, že jich bude více než Hronováků. Červnové hronovské listy U nás tuto akci zřejmě „přehlédly".) Oba panely odborně připravila PhDr. Pavla Pěšinková, CSc., která se specializuje na výtvarné dílo Josefovo. Návštěvníci Hronova budou tedy mít další informační zdroj o jednom ze svých významných rodáků.

Aleš Fetters