VYBRAT REGION
Zavřít mapu

U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ: Na slovíčko, paní starostko

Nové Město nad Metují - Starostka města Mgr. Bronislava Malijovská byla do své funkce zvolena 2. listopadu 2006. Absolventka Fakulty tělesné výchovy University Karlovy v Praze, původním povoláním středoškolská učitelka, pracovala až do svého zvolení v různých managerských funkcích v malých, středních a nadnárodních firmách.

19.9.2009
SDÍLEJ:

Starostka Nového Města nad Metují Bronislava Malijovská.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Co se Vám ve funkci již podařilo uskutečnit?
Během uplynulých tří let se nám podařilo podat řadu žádostí o finanční prostředky z nejrůznějších fondů, včetně fondů Evropské unie. Díky získaným financím tak můžeme zrealizovat investiční záměry, které se v důsledku nedostatku prostředků nedařilo městu realizovat řadu let.

Patří mezi ně například rozsáhlá rekonstrukce Husova náměstí. V těchto dnech byla úspěšně dokončena její první etapa. Při rekonstrukčních pracích byla na náměstí objevena řada nálezů, ať již se jedná o různé střepy nebo torzo dřevěného vodovodu. Mezi nejdůležitější nálezy ale bezesporu patří zbytky studny ze 16. století. V současné době probíhají projektové práce a jednání s památkáři – chceme, aby se z tohoto historického nálezu stal objekt, který naše město ještě více zatraktivní a stane se lákadlem pro návštěvníky.

Ze Státního fondu kinematografie jsme získali prostředky na rekonstrukci sálu Kina 70, promítacích místností a dalšího technického zázemí. Návštěvníky loňského Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu“ jsme tak již mohli přivítat v novém, útulném a příjemném prostředí.
Dalším z našich úspěšných projektů je vytvoření nového multikulturního centra v historické budově, postavené na základě projektu známého architekta Jindřicha Freiwalda. V tomto multikulturním zařízení se po jeho rekonstrukci bude nacházet městská knihovna, internetové pracoviště a bude zde i sídlo dalších kulturních institucí. Umístění budovy v centru města, nedaleko autobusového nádraží, dává záruku toho, že centrum bude po své dostavbě dostatečně využíváno.

Za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se nám také podařilo vyřešit havarijní stav novoměstských skal, kde hrozilo zřícení skalních pilířů. Sanace novoměstských skal je dlouholetým problémem, neboť v důsledku nejrůznějších vlivů dochází k jejich soustavnému narušování, takže i v budoucnu bude nutné vynaložit nemalé náklady na jejich zpevnění.

Finance jsme získali i na zateplení a další úpravy Mateřské školy Na Františku, Mateřské školy Rašínova a Základní školy Malecí nebo na vybudování kanalizace ve Vrchovinách a rekonstrukci Klosovy ulice a ulice Čs. Legií. V září tohoto roku budou započaty práce na rekonstrukci chodníků i před obchody na Rychtě. V našem městě se jedná o jedno z nejexponovanějších míst, po kterém denně procházejí nejen naši návštěvníci, ale především stovky malých a velkých obyvatel na své cestě do školy, do zaměstnání, k lékaři, na autobusové nádraží atd. Na rekonstrukci těchto chodníků byly získány finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Již dlouhou dobu jednáme rovněž o ekologické zátěži ELTON, která ohrožuje vodní zdroj Hradce Králové, Litá. Město spolupracuje s odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s Ministerstvem životního prostředí v Praze a chystá žádost na doprůzkum této zátěže. Královéhradecký kraj se usnesením svého zastupitelstva dne 10. září 2009 zavázal, že pokryje neuznatelné a ostatní náklady, a to do maximální výše 8 miliónů korun, ostatní prostředky by město mělo získat z dotace. Celkový objem prací podle projektové dokumentace by neměl přesáhnout částku 50 miliónů korun.

Potřebné částky se nám podařilo získat i v oblasti sociálních věcí, ať již se jedná o Komunální plánování, preventivní programy zaměřené na školy a práci s mládeží, nebo na podporu činnosti nízkoprahového zařízení Mandl.

Zvýšila se rovněž upravenost města, ke které přispěla nová zeleň a nové květinové záhony na hlavní třídě a v dalších městských částech.
Zastupitelstvo schválilo výstavbu koupaliště, na které byl následně vytvořen i potřebný projekt. Koupaliště, které našemu městu již dlouhá léta velice chybí, by mělo sloužit nejen všem našim obyvatelům, ale mělo by do našeho turisticky velmi zajímavého a atraktivního města přilákat také další návštěvníky. To, kdy dojde k samotné realizaci, bude nyní již záležet na finanční situaci.

Město přispělo také značnými částkami na dofinancování rekonstrukcí novoměstských sportovišť – na atletický a zimní stadión, na fotbalové hřiště a tenisové kurty.

Za své aktivity jsme v loňském roce obsadili druhé místo v celokrajské soutěži „Město pro byznys“, kterou pořádá prestižní časopis EKONOM. V letošním roce jsme v této soutěži získali dokonce nejvyšší ocenění.

Co se naopak nedaří a proč?
Jako většinu měst a obcí v naší republice nás trápí špatný stav komunikací. Jejich majiteli jsou obvykle příslušné krajské úřady a opravy a rekonstrukce silnic jsou tak závislé na uvolňování prostředků z jejich finančních rozpočtů.

Velkým problémem je komunikace I/14, která prochází nejen středem našeho města, ale dokonce i středem jeho historického náměstí. Každodenně, v době ranní špičky, když přes tuto silnici přecházejí stovky žáků novoměstských základních škol a studentů středních a odborných škol, zajišťují jejich bezpečnost na přechodech dobrovolníci a příslušníci Městské policie.

Situaci by vyřešila přeložka této komunikace mimo osídlené oblasti – tím by se značně ulevilo nejen našemu městu, ale i dalším městům a obcím, které nadměrná dopravní frekvence silnice I/14 také nepříjemným způsobem zatěžuje. I zde však realizace této stavby závisí na dostatečném množství financí.

Uvítali bychom rovněž řešení problému komunikace na úseku Spy - Vrchoviny. Majitelem této komunikace je Krajský úřad , který v současné době vyhotovil potřebnou projektovou dokumentaci. Město uhradilo náklady projektové dokumentace na vybudování cyklostezky, která povede paralelně s touto silnicí a která by měla jednak zvýšit bezpečnost cyklistů, jednak separací cyklistické dopravy zjednodušit provoz na této silnici. Realizace stavby bude ale i zde záležet na dostatku finančních prostředků kraje.

Dalším z problémů, který se nám zatím nepodařilo vyřešit, jsou prázdné objekty kasáren. Byla ale vytvořena pracovní skupina, která se otázkou smysluplného využití kasáren, intenzivně zabývá.

Jak rozvíjíte spolupráci s partnerskými městy v zahraničí, ale i s okolními městy v rámci regionu?
Nové Město nad Metují je zakládajícím členem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, který sdružuje na třicet obcí. Jejich představitelé se pravidelně scházejí a vyměňují si zkušenosti v nejrůznějších oblastech samosprávy. K předávání zkušeností a seznamování se s řešení problémů v jiných městech, dochází i při našich pravidelných setkáních se starostkami a starosty Náchoda, České Skalice, Červeného Kostelce, Broumova, Police nad Metují atd.

Pokud se týče mezinárodní spolupráce, naše město je členem sdružení Nových Měst, jehož členy jsou Nová Města z Německa, Rakouska, z České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska a z dalších zemí. Také tato města se pravidelně, jedenkrát ročně, scházejí v jednom z členských měst. V roce 2010 se takové setkání uskuteční v Novém Městě na Moravě. Naše město se v loňském roce stalo členem předsednictva tohoto sdružení.

Smlouvu o partnerské spolupráci máme podepsánu s anglickým městem Warrington, polským městem Duszniki Zdrój a německým městem Hilden.
S naším polským partnerem, se kterým jsme v loňském roce oslavili deset let trvání spolupráce, jsme zrealizovali řadu projektů, na které jsme získali zajímavé finanční prostředky z fondu česko-polské příhraniční spolupráce Glacensis. Byly mezi nimi kulturní akce, kterých se zúčastnily především naše i polské děti, vydávání společných propagačních materiálů pro polské turisty – potenciální návštěvníky Nového Města, akce zaměřené na vzájemné poznávání obou kultur a řada dalších zajímavých akcí a činností.

Co podle vás patří mezi největší pozitiva města, které spravujete?
Nové Město nad Metují mělo při svém vzniku neobyčejné štěstí, neboť bylo založeno na velmi atraktivním místě. Dalším štěstím bylo, že v průběhu doby byla tato jeho atraktivita nadále rozvíjena a nepoškodila ji ani průmyslová výroba, která byla umístěna v průmyslové zóně nebo v okrajových městských částech. Díky tomu je město v současnosti zasazeno do jedinečného a zdravého přírodního prostředí.

Město má řadu historických památek včetně zámku – Národní kulturní památky. Unikátní je historické renesanční náměstí, které nemá obdobu v celém Královéhradeckém kraji.

Pro návštěvníky je k dispozici ubytování v různých cenových relacích a v různých kategoriích. Útulné kavárničky a cukrárny v historickém centru nabízejí příjemné prostředí včetně výhledu do údolí nad řekou Metují. K výletům zvou i okolní města včetně měst a míst blízkého polského souseda.

Zajímavý pobyt tak zde mohou prožít rodiny s dětmi, senioři nebo milovníci nejrůznějších sportů, pro které je k dispozici řada sportovních zařízení včetně letiště.

Vedle řady kulturních programů, výstav a pořadů mohou návštěvníci navštívit hudební festival Smetanovské dny, v letních měsících jsou zváni na trhy uměleckých řemesel nebo zámecké kulturní léto a v polovině září na Novoměstská setkání.

Nesmím zapomenout ani na Festival české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu“, který se každoročně vedle filmů stává i příležitostí k setkání se známými filmovými herci či režiséry.

Myslím, že mohu říci, že jsme městem, které svým obyvatelům nabízí příjemné, klidné a bezpečné bydlení a kam se jeho návštěvníci rádi a opakovaně vracejí, ať již se jedná o jednodenní návštěvu, spojenou s poznáváním zajímavostí našeho města, nebo o vícedennní pobyty, zaměřené na poznávání jeho nevšedního okolí.

Autor: Jiří Špreňar

19.9.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Sobotka - Náchod B

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Počítání volebních hlasů.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Těším se na to, co mi život přinese nového, říká Soňa Marková

Náchod - “Výsledky voleb jsou pro mě osobně a hlavně pro KSČM velkým zklamáním. Nečekali jsme, že se hlasy přesunou tak významně ke stranám, které jsou spíše populistické. Ale voliči rozhodli,” říká poslankyně za KSČM Soňa Marková.

Triumf ANO, debakl levice, Bělobrádek uhájil křeslo o 173 hlasů

Královéhradecký kraj - Volby do Poslanecké sněmovny na území Královéhradeckého kraje de facto kopírovaly výsledek v celé České republice. Drtivým způsobem vyhrálo hnutí ANO, těžkou porážku utržily levicové strany.

Volební účast v kraji převýšila celostátní průměr. Na 12. mandát to nestačilo

Hradec Králové - Lidé v Královéhradeckém kraji jsou odpovědnější a k volbám jich chodívá více, než je celostátní průměr. Letos k volebním urnám dorazilo 63,25 procenta oprávněných voličů.

Jan Birke: „Musíme zachránit značku ČSSD"

Královéhradecko /ROZHOVOR/ - Lídr královéhradecké krajské kandidátky ČSSD Jan Birke svůj post poslance obhájil, ale po skončení voleb a sečtení hlasů bylo vidět, že k radosti má daleko.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení