Součástí středečního veřejného diskusního kruhu uspořádaného právě k problematice kůrovcové těžby na Broumovsku v Pellyho domech v Polici nad Metují bylo i zveřejnění výsledků ankety pro název skály, která byla s argumentem, že překáží lesní technice při vyvážení kmenů, ubourána. Právě tento čin byl pověstnou poslední kapkou a veřejnost se ozvala,

Na dvou místech u turistické Pánovy cesty v Polických stěnách se se souhlasem Správy CHKO Broumovska měnila podoba skal. Ty překážely bezeškodnému vyvezení vytěženého kůrovcového dřeva, tak musely ustoupit technice.
Odstřelená skála a dvojí metr ochranářů. Místní dostávají pokuty, lesáci výjimky

Skupina občanů vytvořila Iniciativu za šetrnou těžbu v CHKO Broumovsko a vypsala veřejnou soutěž o název poškozené skály. „Bylo to proto, že při povolení odsekání skály Správa CHKO Broumovsko argumentovala jednám z důvodů, že ta skála neměla ani název. To nás vedlo k tomu, že jsme té skále chtěli dát alespoň jméno,“ vysvětlil Petr Bergmann.

Na dvou místech u turistické Pánovy cesty v Polických stěnách se se souhlasem Správy CHKO Broumovska měnila podoba skal. Ty překážely bezeškodnému vyvezení vytěženého kůrovcového dřeva, tak musely ustoupit technice.
KOMENTÁŘ: Kdyby vrtulníky nahradili andělé, nemuseli osekat skálu

„Sešlo se přes pět desítek návrhů z nichž byly vybrány tři nejlepší,“ oznámil nejprve název, který skončil na třetím místě. „Radka Pasuly doporučila jméno Němý divák, která svůj návrh zdůvodnila tím, že se skála stala divákem, který nemohl křičet, když mu bylo ubližováno. Na druhém místě skončil návrh Lenky Hlaváčkové se jménem Otesánek a vítězný návrh Pánarána vymyslela režisérka Lenka Wimmerová,“ prozradil Petr Bergmann.