Dvoudenního semináře a školení se zúčastnili zástupci devíti organizací, které obdrželi granty v rámci projektu Rok jinak a dále zástupci Nadace Vodafone, která tento projekt sponzoruje. O co se vlastně jedná? Jde o takový poměrně ojedinělý počin, který by si možná nechal líbit ledaskdo.

„Projekt každoročně umožňuje profesionálům různého oborového zaměření, aby na rok opustili komerční sektor a pracovali se stejným platem v neziskové sféře. Zkušenosti z komerčního sektoru se tak přenášejí do neziskových organizací, které je mohou využít pro různé prospěšné projekty," popsala Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Při setkání v Broumově proběhlo takové symbolické předání žezla „starými" grantisty a neziskovkami těm novým.

„Šlo o promyšlené školení, které usnadňuje vstup novým účastníkům do Roku jinak, který není nikterak jednoduchý. Během školení se grantisté navzájem seznámí a předají si zkušenosti, ze kterých se noví grantisté mohou poučit," popsala setkání jedna z grantistek, režisérka Lenka Wimmerová. Ta svůj loňský Rok jinak strávila právě v Broumově, v Agentuře pro rozvoj Broumovska díky projektu vzdělávacích filmových dílen Filmfárum.

V Broumově se na pozvání Nadace Vodafone sešli zástupci a grantisté neziskovek Cesta domů, Bona, Focus Vysočina, Pestrá společnost, Romea, A Centrum nebo Naši politici. Celé setkání hostilo kongresové centrum hotelu Veba a grantisté se také během školení podívali do broumovského benediktinského opatství a prošli si prostory nově vznikajícího Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov i klášterní zahradu, která prochází rozsáhlou revitalizací. (bro)