Ta bude odhalena již v úterý 1. května. Tato osobnost města byla téměř zapomenuta. „Právě zapomínání je v tomto ohledu zvlášť nespravedlivé. Původem jihočeský rodák našel v Náchodě svůj druhý domov. Tento pedagog byl všestrannou kulturní osobností,“ řekl ředitel Regionálního muzea Václav Sádlo. Hraše v roce 1879 v Náchodě založil muzeum. Jím sepsané Dějiny Náchoda nebyly téměř celých 110 roků překonány. Byl mimo jiné autorem mnoha historických studií, divadelních her, povídek a pověstí, které literárně zpracoval. „Zejména ty posledně jmenované vycházejí dodnes,“ uvedl ředitel muzea Sádlo.