Betlém je mnoholetým dílem řezbáře Josefa Haldy a čítá asi dva tisíce figurek. Z toho 400 ovcí, 200 andělů, 600 ptáků. Josef Halda znázornil příběh, který se skutečně udál v roce 1820 v Moravské Třebové.