Tehdejší starosta města, lékárník pan Karel Halla, pochopil důležitost hasičství pro obec a hleděl, aby byl v našem městě hasičský sbor založen. Bylo mu známo, kolik obrovských a ničivých požáru se do té doby již přehnalo městem. Proto 19. října 1872 obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o založení hasičského sboru ve městě. K tomuto účelu byl zastupitelstvem jmenován tzv. hasičský sbor ve složení:

K. Halla – starosta města

F. Čeněk – mydlář

K. Lánský – sládek

K. Nykendaj – vinárník

J. Baudyš – poštmistr

A. Vodák – mlynář

První schůze odboru se konala 21. ledna 1873, na které bylo rozhodnuto, že se zakoupí dvě čtyřkolové a jedna dvoukolová skládací stříkačka, všechny tři dvouproudní, náhradní vůz, potřebné nářadí a výzbroj pro 80 členů. Cena zakoupených stříkaček a ostatních věcí byla 6428 zlatých a 67 krejcarů.

Starosta města se obrátil na jaroměřské občanstvo s vyhláškou z března 1873, aby přistupovalo ke tvořícímu sboru. Celkem se do sboru přihlásilo 60 členů.

K tomuto sboru byl při sezení obecního zastupitelstva dne 22. března 1973 zvolen velitel p. Karel Nykendaj – radní. Tak byl sbor ustanoven a zahájil svou činnost. Za prvního cvičitele byl ustanoven p. Alexandr Lelek – policejní revizor, který sloužil už několik let u pražského hasičského sboru, tudíž měl dobré zkušenosti. Při této příležitosti, byly sboru dány také čtyři lodě, aby sbor i při povodních chránil životy a majetek svých spoluobčanů.

Sbor byl původně rozdělen na lezce a stříkačky. Cvičení se stříkačkami se začalo v květnu 1873 a cvičilo se pilně. Nebyly však stanovy, valné hromady ani výborová schůze. Teprve v únoru 1876 se konala první valná hromada, na které byl zvolen první výbor. Valná hromada uložila výboru, aby vypracoval pro sbor služební řád – stanovy. Výbor sice řád vypracoval, ale valná hromada jej přijala až v únoru 1880. Služební řád byl zaslán na místodržitelství království českého, které jej v květnu 1880 schválilo.

Od té doby nastala pravidelná činnost hasičského dobrovolného sboru města Jaroměře. V letošním roce SDH slaví 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Sbor má nyní 43 členů z toho 14 členů je ve výjezdovém družstvu. V roce 2022 bylo družstvo povoláno k 26 událostem.

Z techniky má k dispozici Tatru, Fiat Ducato, elektrocentrálu, kalové čerpadlo, motorový člun, motorový stříkačku, přenosné motorové čerpadlo, plovoucí motorové čerpadlo, přetlakovou ventilaci, velitelský automobil a řetězovou motorovou pilu.

Šárka Kučerová