V pátek se v obřadní síni náchodské radnice sešlo několik z těch lidí, kterým se listopad 1989 vryl díky jejich aktivitám navždy do paměti a ovlivnil je jistě na celý zbytek života. Představitelé města tyto osobnosti při příležitosti 25. výročí Sametové revoluce ocenili za jejich angažovanost a vyjádřili jim velkou úctu.

Mezi oceněními, z nichž se někteří nemohli dostavit, byli Libor Fiedler, Petr Havel, Stanislav Jirka, Jaromír Joo, Milena Klecandrová, Zdeněk Macek, Jan Maňák, Eva Máslová, Miroslav Nývlt, Jaroslav Paleček, Stanislav Pitaš, Jiří Sedláček, Radmila Sedláčková, Zvonimír Šorm, Vítězslava Šormová, Věra Tomanová, Eva Trejbalová, Hana Vrátilová, Vlastimil Šubert a Vlastimil Šubert starší, který v sobotu 15. listopadu oslavil neuvěřitelných 101 let.

„Když se blížilo toto výročí, přemýšlel jsem nad ním. Začalo se mi vybavovat celé to období v Náchodě, jak to tady vznikalo. Člověk prožíval tu euforii a nadšení, jak jsme pozitivně a nádherně vnímali, co nás čeká," zavzpomínal místostarosta Náchoda Tomáš Šubert. Zároveň vyjádřil smutek nad názory, které k listopadu 1989 kolují například na internetu. „Byly tak negativní, že jsem se musel od nich odtrhnout, pustit je z hlavy a zase se vrátit k tomu, co se událo za posledních pětadvacet let, jak ten náš svět vypadá a jak žijeme. To mě opět přivedlo k pozitivnímu myšlení," řekl místostarosta.

Ten je také přesvědčený, že hlavní směry, které lidé tenkrát očekávali, se naplnily. „Jsme v Evropě, máme demokratické řízení, máme svobodu a mnoho dalších věcí, o kterých se nám ani nesnilo," připomněl Šubert. Dodal, že si musíme uvědomit, že dvacet pět let takovéto svobodné společnosti je v životě našeho národa významná událost a ani první republika, kterou bereme jako základ demokracie, neměla tak dlouhé trvání.

„Vím, že vy všichni, kteří tady sedíte, jste se v listopadu 1989 účastnili toho hlavního proudu a vše připravovali. Jsem přesvědčený, že je vám potřeba opravdu ze srdce poděkovat za to, že jste tady v Náchodě pomáhali v přerodu k demokracii," ocenil místostarosta. „Byla to krásná doba a v životě nás všech je jistě jednou z nejkrásnějších. A právě díky těm vzpomínkám si myslím, že i ta dnešní doba se dá dobře žít," míní Tomáš Šubert.

Bez nich by se setkání nekonala

K poděkování se připojila i Drahomíra Benešová, která stála u příprav pátečního slavnostního ocenění. „Bez vás by se tehdejší listopadová setkání na náchodském náměstí ani generální stávka neuskutečnily," poděkovala i ona všem přítomným a vzpomněla i na ty, kteří už nejsou mezi živými. „Vážím si i toho, že ti z vás, kteří zůstali v Náchodě, se i nadále zajímáte o veřejný život

Sama také zavzpomínala na listopadové události, kdy v té době učila na Jiráskově gymnáziu.