Informoval o tom Jiří Klemt z krajského úřadu s tím, že v minulých dnech se v souvislosti s opravou a uzavírkou silnice v Pěkově objevilo několik dezinformací, které vedly k chaotickým situacím při průjezdu obcí.

„S ohledem na fakt, že zhotovitel nevykonává práce podle plánovaného postupu, požadujeme okamžité zrušení uzavírky a objízdných tras,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Martin Červíček.

Kraj požaduje, aby stavební firma dokončila všechny práce v co nejkratším termínu, za vhodných klimatických podmínek a hlavně ve sjednané a smluvně definované kvalitě.