1. Silnice I/35
Částečná uzavírka

vHolicích ve směru na Hradec Králové zdůvodu výstavby obchvatu. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky.

Do 30. 6. 2008


2. Silnice I/37
Částečná uzavírka

v úseku mezi nadjezdem Hrobice a nadjezdem Opatovice z důvodu stavebních prací.

Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.

Do 30. 3. 2008


3. Silnice I/34
Částečná uzavírka

od železničního přejezdu u obce Borová po odbočku do obce Široký Důl z důvodu opravy povrchu vozovky.

Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.

Do 31. 5. 2008


4. Silnice I/35
Částečná uzavírka

v obci Týnišťko ve směru na Vysoké Mýto z důvodu stavebních prací.

Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.

Do 31. 1. 2008