„Jsem nucen uzavřít průchod k nádraží a zpět k městu přes pozemky v mém vlastnictví, a to z důvodu několikaletého odmítání podepsání smlouvy o průchodu ze strany starosty Milana Brandejse,“ zdůvodnil občanům Petr Meisl své pohnutky, které ho k tomuto kroku vedly.

„Věřím, že pokud na radnici nebude ve funkci starosty pan Brandejs, že dojde s novým vedením k uzavření dohody o průchodu. Proto važte při volbách, koho budete volit,“ vzkázal Teplickým majitel pozemku, který s místním starostou Milanem Brandejsem dlouhé roky nenachází společnou řeč. A je to vzájemné.

Cedule ale na svém místě dlouho nepobyly. Starostovi se pochopitelně takové rady voličům namířené proti němu nelíbily, a tak konal. „Poradil jsem se s právníkem, cedule jsem vyfotil, odstranil, uschoval a podal na pana Meisla trestní oznámení za maření voleb. Cedule jsem chtěl předat na státní zastupitelství, tam je ale nechtěli. Mám je dát policii, která to bude vyšetřovat,“ říká starosta Milan Brandejs.

To ale není jediné obvinění, které padlo v záležitosti uzavřené cesty. O dva dny dříve totiž podal Petr Meisl trestní oznámení na starostu jako na pachatele krádeže cedulí.

Celá záležitost ohledně cesty na nádraží má dlouhou historii. Cesta, po které desítky let lidé chodili na hlavní teplické nádraží, není nikde zaměřená ani evidovaná. Protože se od nepaměti“ veřejně užívala, dostala status veřejné komunikace. „Proti tomu se pan Meisl už před léty bránil, ale jelikož to byla jediná přístupová cesta k nádraží, musel tu komunikaci na svém pozemku strpět,“ říká starosta Brandejs.

Petr Meisl tvrdí, že nikdy nechtěl bránit průchodu, ale byl k tomu v podstatě dotlačen. „Měl jsem podmínku, že město se mnou sepíše smlouvu na průchod a přebere na sebe plnou odpovědnost jak v případě úrazu, tak i různých povinností, jako je zimní údržba a další věci s průchodem třetích osob spojené. Od roku 2008 jsem o to usiloval, ale neúspěšně,“ říká Petr Meisl.

Podle starosty byly obavy zbytečné, protože odpovědnost ze zákona není na majiteli pozemku, ale na provozovateli - tedy na městu, které má cestu v pasportu místních komunikací.

Déle než dvě a půl volebního období nenašel majitel pozemku se starostou společnou řeč. „Proto jsem voliče na cedulích vyzval ke změně,“ dodal, a připomněl, že už v roce 2016 vydal odbor výstavby dobrozdání, že po vybudování nového chodníku vznikla adekvátní náhrada za původní účelovou komunikaci.

Na tuto situaci nejvíc doplácejí lidé, kterým se prodloužila cesta na nádraží - mohou jít sice po novém chodníku, ale čeká je zhruba 200 metrů navíc.

Jiří Řezník