Jeden z nich Jan Ježek na pokračování územního řízení své kolegy upozornil. Uvedl též, že se domnívá, že investor v projektu žádné větší změny, které požadovali například odpůrci stavby v podobě, jak je navrhována, neudělal. „Doufal jsem, že se investor pokusí záměr zlidštit, že tam bude snaha o nějaké drobné byť jen kosmetické změny. Bohužel, investor předložil úplně stejný záměr," řekl Jan Ježek.

Veřejné projednávání žádosti investora se uskuteční 13. října od 9 hodin v zasedací místnosti v budově Městského úřadu Náchod v Palachově ulici. „Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží," uvádí ve vyhlášce, kterou se řízení oznamuje, Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Náchodě.

O vydání rozhodnutí na umístění stavby žádá už od listopadu 2012 teplický podnikatel Jaroslav Třešňák a jeho společnost JTH Holding. Územní rozhodnutí bylo náchodským stavebním úřadem vydáno vloni v srpnu. Nadřízený Krajský úřad Královéhradeckého kraje však toto rozhodnutí letos v dubnu zrušil. Podle nynější veřejné vyhlášky, kterou se veřejné jednání oznamuje, byla žádost doplněna o hlukovou studii, závazné stanovisko hygieny.

Souhrnná technická zpráva byla doplněna o údaje o souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací.

„Předmětem záměru je stavba obchodního areálu funkčně rozděleného na parkoviště pro zákazníky, zásobovací dvůr, průchod areálem a dva stavební objekty obchodní galerie s hypermarketem. Napojení obchodního areálu pro zákazníky je navržen o z ulice Plhovská, zásobování pak ulicí Za Továrnou, která bude pro tyto účely upravena rozšířena," shrnuje se ve vyhlášce.

Vyslyší investor prosby města?

Jan Ježek uvedl, že město mělo s investorem jednat o tom, jaké změny například ohledně zeleně či přístupu pro pěší připraví výměnou za to, že mu město poskytne část Tepenské ulice pro zásobování. Chtěl vědět, jestli tato jednání probíhají a v jaké jsou fázi. Starosta Jan Birke uvedl, že schůzku s investorem by spolu s místostarostou Tomášem Šubertem rádi uskutečnili během čtrnácti dnů. „Uvidíme, jestli je možné ještě se s ním na něčem domluvit ohledně zeleně a tak dále a vůbec jestli jsme v situaci, kdy bude ochotný se o tom vůbec bavit," řekl Birke.

Jan Ježek upozornil na rozlohu plánovaného hypermarketu ve srovnání s náchodským náměstím a na to, aby se zastupitelé zamysleli nad tím, jaké veškeré dopady by stavba měla. „Pak se zkuste dívat na lidi, kteří se snaží záměr změnit či zvrátit, ne jako na škůdce, ale jako na lidi, kteří mají toto město rádi a snaží se, aby fungovalo, jak má," dodal.

Starosta Birke na to reagoval slovy, že nikdo z vedení města nemá radost z toho, že by tam měla stát „takováto krabice".

Hypermarket by přinesl problémy

Odpůrci stavby nesouhlasí s tím, jak vypadá hypermarket a obří parkoviště, namítají, že to je proti charakteru území tak, jak je dáno územním plánem. Místo obří stavby by tam měla podle nich být spíše bloková zástavba. Upozorňují také na dopravní zatížení, které by hypermarket přinesl už tak složité dopravní situaci ve městě. Problémem však je, že areál nepatří městu, ale soukromému subjektu.

Minulé zastupitelstvo už vloni pověřilo vedení města jednáním o koupi menší části areálu, 5476 metrů čtverečních pozemku. Na menší části areálu by město mohlo podle některých návrhů vybudovat třeba klidovou zónu. Odkupu se majitel, společnost JTH Holding, nebránila. Po žádosti města, zda by byla ochotna pozemek odprodat, však předložila návrh na cenu 2844 korun za metr čtvereční. Tato cena se opírala o znalecký posudek provedený výnosovou metodou jako součásti podnikatelského záměru obchodního centra. Taková cena však byla pro město příliš. Radnice proto nechala zhotovit jiný posudek na cenu obvyklou, který ji stanovil na 1800 korun za metr. S tím nakonec vedení společnosti JTH Holding souhlasilo, byť původně nechtělo jít pod 1990 korun. Nakonec ale letos zastupitelé záměr, který umožňoval odkup menší části areálu, zrušili. Cena byla totiž i tak problematická.

Větší pozemek o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních, na kterém má vyrůst hypermarket, investor prodat nehodlal, a to s ohledem na závazky k obchodním řetězcům. Kdyby ano, pak leda za cenu, která by mu uhradila veškeré náklady. To je ovšem pro město velmi vysoká částka, kterou kdyby zastupitelé odhlasovali, vystavovali by se riziku žaloby, že nepostupovali jako správní hospodáři a špatně nakládali s majetkem města.

JTH Holding získal pozemky o výměře přes 31 tisíc metrů čtverečných v dražbě v roce 2007 za cenu celkem 18 milionů korun. Jenže investoval do projektů a příprav na stavbu hypermarketu, hradil demolici a kdyby od záměru upustil, musel by se zřejmě vypořádat i s obchodním řetězcem, s nímž ho vážou obchodní smlouvy na to, že hypermarket v místě postaví. Ostatně proto také odprodej celého areálu nebyl zatím pro společnost aktuální s ohledem na platnou smlouvu s obchodním partnerem, která je pro ně závazná. Kdyby ano, pak by se jednalo o ceně k jednání dokonce 2 844 korun za metr, což znamená asi 71 milionů za celý areál.