U příležitosti Mezinárodního dne archivů bude zítra od 9 do 17 hodin návštěvníkům zpřístupněna výstava nazvaná "Podpisy panovníků a významných osobností ve fondech SOkA Náchod", kde budou prezentovány listiny, písemnosti, knihy podpisů a fotografie s autografy panovníků a významných šlechticů regionu od 16. století.  Zájemci tak budou mít unikátní příležitost prohlédnout si listiny z doby habsburských panovníků k nimž patřil  Ferdinand I., František I., Karel VI., Marie Terezie, Josef II. a František Josef II. "Dále představíme listiny  zástupců rodů Smiřických, Trčků z Lípy, Piccolomini, Colloredo či Františka Antonína Šporka," zve do Okresního archivu v Náchodě jeho vedoucí Jan Čížek. Chybět nebudou ani představitelé státu po roce 1918 (např. prezidenti T. G. Masaryk, K. Gottwald, A. Zápotocký), významní politikové (K. Kramář, V. Klofáč), starostové měst, spisovatelé ( A. Jirásek, K. Světlá, J. Škvorecký), umělci a kulturní pracovníci (např. O. Berger, J. Suk, J. S. Machar, J. Tichatschek, E. Haken, Z. Štěpánek), sportovci a další. 

"Zájemci budou moci nahlédnout do depozitářů, seznámit se s činností archivu, s postupnou digitalizací spojenou se zveřejňováním archiválií, s možnostmi pátrání po svých předcích, i s pracemi vybraných kronikářů měst a obcí," doplnil Jan Čižek k pestré nabídce. 

Den otevřených dveří se uskuteční v prostorách nové badatelny, která byla podle projektu z roku 2022 přesunuta z prvního patra archivní budovy čp. 96 do přízemí, aby byl umožněn bezbariérový přístup pro imobilní občany. Badatelna je přístupná samostatným vchodem s nájezdovou rampou je vybavena audiovizuální technikou. Součástí je i nová šatna, zázemí a sociální zařízení pro badatele. 

"Současně byl vybudován i nový plošinový výtah v hlavním depozitáři pro snadnější manipulaci s archivním materiálem," dodal Čížek s tím, že nová badatelna byla otevřena v únoru 2023.