„Na konci minulého volebního období kraj dokončil první etapu modernizace náchodské nemocnice a současné vedení kraje poté rozhodlo, že je nezbytné v modernizaci pokračovat. V minulém roce proto kraj v areálu nemocnice otevřel nový parkovací dům a nyní začínáme se stavbou centrálního urgentního příjmu a gastro provozu tak, jako v ostatních krajských oblastních nemocnicích. Tyto stavební práce chceme dokončit v létě, abychom na podzim mohli zahájit zmíněnou druhou etapu modernizace náchodské nemocnice,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

První aktuálně zahájenou krajskou investiční zakázkou je realizace centrálního urgentního příjmu včetně dalších, souvisejících stavebních prací za 87 milionů korun bez DPH.

„Cílem zahájené investice je zvýšení provozní efektivity, zjednodušení přístupu a orientace v areálu a také zajištění bezproblémového chodu nemocnice během navazující výstavby pavilonu D. Do těchto stavebních prací jsme zahrnuli jak stavební úpravy dvou stávajících pavilonů A a B, tak i přístavby včetně nového krytého příjezdu pro sanitky. Součástí je také rekonstrukce přístupového prostoru u vjezdu do areálu nemocnice. Zakázku jsme připravili tak, aby výstavba centralizovaného příjmu navázala na již dokončené parkoviště,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

V rámci předprostoru nemocnice vzniknou například nové přístupové komunikace, chodníky, odpočinkové zpevněné plochy, přístupová schodiště či sloupové zastřešení centrálního vstupu. Součástí úprav jsou také nezbytné přeložky a rozšíření inženýrských sítí. Práce by měly být hotové letos na podzim a provoz nemocnice neomezí.

Druhou zahájenou investicí je přestavba nemocničního gastro provozu. „Pacienti i zaměstnanci nemocnice se dočkají moderního stravovacího provozu, který budujeme zejména za účelem co nejvyššího hygienického standardu a zároveň vyšší hospodárnosti. Dosavadní nemocniční gastroprovoz už tyto standardy nesplňoval. Proto aktuálně zahajujeme nejen rekonstrukci a dvoupodlažní přístavbu stravovacího pavilonu, ale paralelně rovněž dodávku a instalaci nových, moderních gastrotechnologií pro vaření, výdej jídel, skladování potravin či mytí nádobí,“ sdělil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Kvůli stavebním pracím došlo k uzavření stávající kuchyně a stravovací provoz náchodské nemocnice nyní funguje v dočasné kuchyni v areálu bývalé průmyslové školy v Opočně, odkud nemocnice jídlo dováží.

Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu pavilonu budou stát 26 milionů korun bez DPH, na gastrotechnologie pak kraj dále vynaloží 23 milionů korun bez DPH. Celkem tak kraj na nový gastroprovoz vynaloží 49 milionů korun bez DPH. Otevře se letos na podzim.

Kraj do náchodské nemocnice investuje průběžně. Kromě zmíněné první etapy modernizace areálu klientům i návštěvníkům nemocnice od července 2022 slouží nový parkovací dům se 165 místy. Kapacita parkování se v dolním areálu nemocnice díky tomu zvýšila na 370 míst. Náklady činily 57 milionů korun bez DPH.

Nejen do náchodské nemocnice ale kraj investuje. V současnosti pokračuje výstavba nového pavilonu onkologie, laboratoří a hematologie v jičínské nemocnici za více jak 690 milionů korun. Také v Rychnově nad Kněžnou roste nový pavilon s urgentním příjmem v rámci modernizace nemocnice za 880 milionů korun. V areálu nemocnice v Trutnově kraj staví nový pavilon laboratoří a oddělení klinické biochemie, který bude provozně navazovat na stávající objekt laboratoří mikrobiologie a imunologie a v plánu je také výstavba urgentního příjmu za 380 milionů korun či nového parkovací domu, které by měly začít v následujících letech. V krajské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem kraj finišuje výstavbu nových operačních sálů za bezmála 108 milionů korun.