V rámci přeshraničního projektu „Zkvalitnění dopravní infrastruktury Božanov – Studená Voda – Radków“, spadajícího do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, byly nedávno dotaženy do úspěšného konce finální práce spojené s výstavbou komunikace a parkoviště na této česko–polské ose, která nyní spojuje nejen Božanov, ale prakticky celé Broumovsko s rekreačním střediskem Zalew na polské straně hranice. Podobné rekreační zařízení, jaké je jen pár stovek metrů za hranicemi u našich severních sousedů na české straně chybí.

Jak nám sdělil starosta Božanova Karel Rejchrt, začala se nová silnice využívat již před jejím slavnostním otevřením, k němuž dojde zítra v 10 hodin za přítomnosti pozvaných hostů mezi nimiž nebude chybět ani královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Finanční náročnost celé akce dosáhla téměř 18 miliónů korun z nichž 85 bude uhrazeno z prostředků EU, pět procent pojkryj národní zdoje a zbývajících 10% dofinancuje obec z vlastní pokladny.