„Politika vyžaduje speciální dovednosti, ale nemyslím si, že vyžaduje speciální hodnoty. Je záhodno, aby tam chodili lidé hodnotově zakotveni.“

O tom, k čemu jsou ve společnosti hodnoty, debatovali Jan Kysela (ústavní právník, politolog), Klára Plecitá (socioložka) a Michal Podzimek (kněz, teolog). Ve třetím bloku se hovořilo o proměnách našich hodnot po koronavirové zkušenosti. K tomuto aktuálnímu tématu hovořila gerontoložka Iva Holmerová, sociolog Daniel Prokop a abatyše Opatství Venio Stanislava Francesca Šimuniová.