Prostory bývalých sochařských ateliérů léčitele a sochaře Břetislav Kafky se od 11. února staly Centrem denních a terénních služeb sv. P. Pia.

Stalo se tak po více než devíti letech, kdy se hledalo vhodné řešení pro služby, jejichž zázemí již nebylo vyhovující z důvodu soustavného navyšování počtu pacientů využívajících domácí péči.

Pro slavnostní otevření Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia byl symbolicky zvolen den, který připadá na Světový den nemocných. Jeho význam připomněl během slavnostní mše v Červeném Kostelci pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek. Světový den nemocných se slaví se na památku tzv. lurdského zázraku, kdy se před 164 lety zjevila Panna Marie v Lurdech. Později v blízké jeskyni vytryskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit velké množství poutníků a nemocných.

„Za celé dějiny Lurd tam byla zázračně uzdravena necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo ohromné množství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu, že nemocný tam má přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň i principy hospicové péče, která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup a úlevu od projevů nemoci.

„My se také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně, duševně i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct: Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale ze všech sil se vám budeme snažit pomoct,“ popsal činnost mobilního hospice primář Jan Král během své prezentace o službách, které se v novém centru budou poskytovat.

„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že čas už dospěl k tomu, abychom už nebyli v těch krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si nesmírně vážím a myslím, že nás k tomu dovedli i pacienti. Práce, kterou děláme, není, jak by někdo řekl – vyčerpávající, náročná – taková ona skutečně je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám Ta práce, byť je vyčerpávající a náročná nám dává obohacení. A když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši, a to nás žene dál,“ řekla k novému zázemí vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České Iva Valerová.

Rekonstrukci bývalých sochařských ateliérů umožnila dotace Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada firem, nadací i jednotlivců. „Děkujeme všem, kteří tuto stavbu pomáhali zrealizovat. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato podpora po dobu naší činnosti provází,“ dodal ředitel Oblastní charity Miroslav Wajsar,

Zaměstnanci jednotlivých služeb už mají za sebou postupné stěhování do nového centra a to už nemocným slouží naplno od 1. března.

Součástí otevření nového objektu bylo i poklepání na základní kámen další etapy ve výstavbě centra. Tou je vybudování chráněného bydlení – sociální služby, která doposud v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Na konci roku 2022 by tak měl vzniknout areál vzájemně propojených sociálních a zdravotních služeb.