Kdo vede radniciSTAROSTA:
Rostislav Petrák
(Spoluobčané)
MÍSTOSTAROSTA:
Richard Bergmann
(SNK pro rozvoj města)

Zároveň přiznává, že myslel, že určité věci půjdou rychleji. „Mám vysledováno, že od prvotního nápadu uběhne přibližně jeden a půl roku, než se s ním většina ztotožní a projekt se začne naplňovat. Všechno má svůj čas, ale já jsem rád, když projekty běží v rychlejším tempu,“ říká Rostislav Petrák, kterého práce starosty baví. „I když je to někdy složité a odpovědnost je veliká,“ je si vědom.

Před čtyřmi lety byla venkovní sportoviště a jejich zázemí ve špatném stavu a právě v tento čas červenokostelecká radnice nakročila k systémovým změnám. Nejdříve došlo k sjednocení vlastnictví sportovišť – TJ darovala městu některé nemovitosti a město přislíbilo investice do sportu.

Jednou z úspěšných realizací je nové tenisové zázemí. „Může se to jevit jako malá akce, ale jedná se o první počin na podporu sportu ve městě z připravené řady. Tenisové zázemí již stojí, víceúčelové hřiště házené bude dokončeno tento měsíc, dále se buduje zázemí pro volejbalové kurty a letos bude dokončena dokumentace pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci zázemí fotbalového stadionu včetně divácké tribuny,“ vyjmenoval starosta Rostislav Petrák už viditelné nebo připravované realizace.

Ale nejen na sportovním poli se děly změny. „V oblasti kultury považuji za úspěch personální a provozní stabilizaci městského kulturního střediska a také nelze opomenout schválení nového územního plánu města a plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,“ dodal starosta k výčtu podařených změn.

ČTYŘHEKTAROVÉ SOUSTO
Naopak ho ale mrzí, že se radnici zatím nepodařilo posunout dobrým směrem k vylepšení místního „brownfieldu“, tedy areálu bývalé Tepny. „Komunikace s vlastníky s adresou na Britských Panenských ostrovech je složitá a také stále čekáme na státní pomoc v podobě dotační podpory pro řešení tohoto pro město velkého čtyřhektarového sousta,“ mrzí Rostislava Petráka.

NÁMĚSTÍ V NEDOHLEDNU
V Červeném Kostelci se dlouhodobě řeší úpravy různých míst a prostranství – mezi školami a hlavně samotné centrum města. Jaký je stav věcí v současnosti a co nejbližší budoucnost? „Co se týká řešení prostoru mezi školami, tak letošním úkolem je dokončení příprav včetně získání stavebního povolení pro realizaci v příštím roce,“ říká starosta, že v tomto místě se už rýsuje konkrétní řešení.

To se ovšem nedá říci o náměstí. „Bohužel jsme nenašli v zastupitelstvu shodu nad postupem řešení tohoto komplikovaného prostoru. Momentálně zde probíhá oprava vozovek, kterou ŘSD přislíbilo v návaznosti na enormní zatížení při zajišťování objízdných tras při opravě průtahu Náchodem v minulých letech,“ dodal starosta, že systémové řešení náměstí je úkolem do budoucna.

V chodu samosprávy se objevila i „krize“ v říjnu loňského roku, kdy rezignovala téměř polovina rady. Nakonec se záležitost vyřešila v rámci dohodnuté koalice. „Cílem bylo stabilizovat prostředí a nenarušit činnost samosprávy. Vzniklá situace nenarušila ani chod samosprávy ani přípravu a realizaci započatých stěžejních projektů a investic,“ vrátil se Rostislav Petrák ke změnám v radě města.

ZASTUPITELÉ MĚSTA: R. Kejzlar, J. Kmochová, P. Nejman, Vl. Klepáček (všichni SNK pro rozvoj města), M. Hrstka, H. Řezníčková Kukulová, M. Cinková, T. Rýdl, L. Laštovička (všichni Spoluobčané), Z. Minaříková, J.Regner, P. Mědílek, J. Hanuš, M. Wajsar, P. Kábrt, J. Vondra (všichni KDU-ČSL), E. Zajíčková, M. Kollertová, Š. Nosek (všichni Kostelec pro lidi), J. Vít, M. Franková (oba ODS), J. Zachovský (Pro sport a lidi), Z. Spůra (KSČM).

VÝSLEDKY VOLEB 20141.KDU-ČSL 26,09 % hlasů (7 mandátů), 2. Spoluobčané 23,48 % (6), 3. SNK pro rozvoj města 17,83 % (5), 4. Kostelec pro lidi 12,93 % (3), 5. ODS 7,6 % (2), 6. Pro sport a zdraví 6,74% (1), 7. KSČM 5,29% (1).