„Jak z podtitulu vyplývá, tentokrát jsme se oprostili od veškerých mikrofonů a využili jsme výbornou akustiku krásného sálu divadla," ocenil ředitel školy Zbyněk Mokrejš. Dodal, že úloha to byla nelehká, protože dětské hlásky i dětské nástroje nejsou tak zvučné. „Přesto vše dopadlo dobře a koncert plný českých koled provázaný vánočním příběhem se vyvedl," pochválil všechny účinkující Zbyněk Mokrejš.

ZUŠ pořádá tyto „projektové", tematicky zaměřené koncerty dvakrát ročně a mají vždy jednotné téma. Na koncertech spolupracují všechny čtyři umělecké obory ZUŠ. Literárně-dramatický obor koncertem provází a doplňuje jej příběhem či scénkami, výtvarný obor zajišťuje výzdobu, dekorace, tvorbu plakátů a programů, taneční a hudební obor produkují samotnou výkonovou složku koncertu.