V pondělí začnou za omezeného provozu přípravné práce a frézování vozovky v úseku od ulice Zámecká po ulici U Legionáře. Od 18. června budou práce pokračovat opravou zdí a rekonstrukcí komunikace. V tomto úseku by měly být práce ukončeny 7. září.

"Veškerá doprava mimo osobní dopravy občanů Dolní Radechové, linkových autobusů a zásobování obce by měla být odkloněna mimo Dolní Radechovou. I přesto, že bude do Dolní Radechové vjíždět minimum automobilů, by měli řidiči jezdit pomaleji, dbát zvýšené opatrnosti zvláště při vjíždění do řízeného provozu z bočních ulic a soukromých pozemků a respektovat dopravní značení," doporučuje hlavní stavbyvedoucí Ivan Cupal.

V úsecích od začátku Dolní Radechové ve směru od Náchoda po ulici Zámeckou a od ulice U Legionáře po Červeňák budou práce prováděny od 10. září do 5. října s tím, že první úsek bude průjezdný kyvadlově a druhý úsek od ulice U Legionáře po Červeňák bude úplně uzavřen. Úplná uzavírka je nutná, protože se budou měnit kompletní podkladní vrstvy silnice.

Na posledním úseku od Červeňáku po kravín se bude pracovat od 8. října do 30. listopadu, a to za úplné uzavírky. "Silnici bude nutné uzavřít z důvodu výměny kompletních podkladních vrstev silnice," vysvětlil Ivan Cupal a požádal o trpělivost a shovívavost při řešení problémů s dopravou v rámci rekonstrukce silnice. Od poslední takto rozsáhlé rekonstrukce uběhlo již 21 let.