V rámci projektu pořádaného společností Medea Kultur ve spolupráci s VZP proběhlo v Jiráskově divadle setkání odborníků s žáky II. stupně ZŠ a následně se studenty Hotelové školy. Na úvod byl promítnut autentický film, kde o svých problémech s drogami vyprávěli bývalí narkomani, kteří se se svou závislostí rozhodli dobrovolně bojovat.

Po filmu uvedli Dr. Presl a Zvěřina mládež do dané problematiky a poskytli jim aktuální informace týkající se obecné problematiky drog, jejich negativního vlivu na kriminalitu, životní styl a především problém s šířením sexuálně přenosných nemocí – zvláště pak AIDS.

Následně byla mládež vyzvána k diskusi, kde jim byly jejich dotazy zodpovězeny. Žáci ZŠ o této tématice neradi veřejně hovoří a tak byla beseda spíše improvizací, studenti Hotelové školy nejprve předaly do diskuse písemné dotazy, ale poté z nich opadl ostych a otázky začaly padat jedna po druhé.
Aby bylo toto téma trochu odlehčené, tak v několika vstupech posluchačům zazpíval zpěvák Jan Kalousek – což mělo úspěch, jelikož vždy byl odměněn potleskem.

I když toto téma je velmi problematické a zřejmě ty, kteří se pro drogy rozhodli od jejich užívání neodradí, tak je tu ale naděje, že většina mladých lidí, když si na tuto besedu a drastické následky vzpomene, tak se raději experimentování s jakýmikoliv drogami vyhne.

Jiří Mach