Následně všechny stuhou ošerpoval starosta města Petr Koleta, který je tímto pasoval na školáky. Po slavnostním uvítání se všichni přesunuli do svých tříd, kde se prvňáci seznámili se svou třídní učitelkou, ale především s novým prostředím, kde budou po devět let získávat nové vědomosti.

Jiří Mach