Československá obec legionářská zahájila minulý rok dlouho připravovaný projekt Legie 100, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. S podporou Ministerstva obrany ČR a celé řady dalších institucí, samospráv a spolků si ČsOL dala za úkol navrátit do povědomí české veřejnosti odkaz zakladatelů našeho moderního státu. Nejvýznamnějším počinem projektu je právě Legiovlak – souprava historických vagonů, která projede do roku 2020 celou Českou republiku a zavítá i na Slovensko.

V současnosti se Legiovlak skládá z 10 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon, jakým se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů do Československa si legionáři často museli vynutit krví a tvrdým bojem s bolševiky.

Expozici obsluhuje posádka vlaku v dobových uniformách, která je vždy připravena na odborný výklad a případné dotazy. Pracovníci ČsOL mohou každému návštěvníkovi na místě poradit např. i s tím, jak dopátrat legionáře ve vlastní rodině.

Legiovlak je ale unikátem sám o sobě. „Každý vagon je rozdělen na dvě části. Jedna přesně odpovídá dobovým fotografiím a vypadá tak, jako by v ní legionáři stále žili. Druhá polovina je věnována panelům s texty o historii, dobovými fotografiemi a dalšími informacemi," říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100. A dále vysvětluje: „Návštěvníci se nejen dozvědí podrobnosti ze života legionářů, ale prohlédnou si originální součásti výstroje a výzbroje a předměty legionářské každodennosti."

Vybrané exponáty si bude možné i osahat a to včetně některých zbraní.