Již přes rok úspěšně v Jasenné na Jaroměřsku probíhají od 16. června 2014 průběžné práce podle harmonogramu na výstavbě důležité oddílné splaškové kanalizaci, která by měla být dokončena letos 30. září 2015. Následně se budou zřizovat kanalizační přípojky na soukromých pozemcích občanů Jasenné.

Jde o velmi důležitou výstavbu splaškové kanalizace s názvem Čisté Labe z Jaroměřska – II. část v obcích Rychnovek – Zvole, Dolany – Čáslavky, Šestajovice a Jasenná, financovanou z dotací evropských fondů z Operačního programu životního prostředí prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Jaroměřska.

Postavili bytový dům

V letech 2012 – 2014 v obci částečně svépomocí a částečně dodavatelsky postavili bytový dům čp. 301 se třemi moderními byty pro spoluobčany Jasenné. Bylo vytvořeno dílo za více jak čtyři miliony korun. Dále byla zbudována nová asfaltová cesta, tzv. Polní cesta z Královy Lhoty do Jasenné.

Obec Jasenná, respektive zastupitelstvo, pětičlenná rada obce v čele s podnikavou, pracovitou a moudrou starostkou, kterou si její spoluobčané volí do čela obce Jasenná od listopadu 1990 dosud, s 52letou paní Ing. Jitkou Slezákovou, která obci věnovala svá nejlepší produktivní léta, nadále zmnožuje majetek obce.

Budování splaškové kanalizace v Jasenné v letech 2014-2015.Obec Jasenná pečuje celkem o více jak 25 obecních objektů. Průběžně probíhá údržba a opravy ve školách, obou obecních hospodách, při úpravě hřbitova, oprava techniky na úklid obce a údržbu zeleně. Modernizovali i místní knihovnu VISK 3 z Lania do Tritia, kdy obec získala z Ministerstva kultury ČR dotaci na pořízení počítače, tiskárny a programového vybavení atd.  Starostka v prvním dubnovém čísle 2015 ve Zpravodaji Svazku obcí Metuje bilancuje a ohlíží se za uplynulým rokem v obci Jasenná, v jejím čele stojí už 25. rokem. Pochvaluje si práci šesti obecních zaměstnanců, vykonávajících veřejně prospěšné práce v obci při údržbě veřejné zeleně a úklidu po obci od dubna do listopadu.

Pro letošek se počítá také s vydáním přehledného doplňku, tzv. supplementa k dění v obci Jasenná za roky 2007 až 2015 s připomenutím i činnosti zájmových spolků v obci, jako jsou hasiči, myslivci, sokolové a zahrádkáři, bez nichž by kulturní, společenský a sportovní život obce byl nemyslitelný.

Od začátku února 2015 má obec Jasenná na Jaroměřsku také nové webové stránky, a to: www.obecjasenna.cz nebo www.obec-jasenna.cz. Tam odkazujeme nebo na Zpravodaj Svazku obcí Metuje, který už od roku 2000 dosud podrobně informuje o děních v 10 obcích Jaroměřska a Novoměstska. Škoda, že redakce nezavedla stránkování periodika. Jinak jde o velmi aktuální čtvrtletník dobře informující o dění v obcích Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jasenná, Nahořany, Rychnovek (Zvole), Říkov, Slavětín nad Metují, Šestajovice, Velká Jesenice, Vršovka. Šéfredaktorkou tohoto časopisu – čtvrtletníku je Zdeňka Hovorková, a časopis vychází nákladem 1520 výtisků. Jde o velmi solidní zdroj informací.

Jiří Uhlíř