A v tomto týdnu se v něm poprvé po mnoha letech opět hrály kuželky. Jako první přišli opravený kuželník vyzkoušet žáci druhé třídy broumovské Základní školy Hradební.

První zmínka
z roku 1705

„Existence kuželníku byla poprvé doložena v roce 1705. K jeho opravě došlo díky revitalizaci, kterou v loňském roce prošla přibližně jedna pětina kláštera i celá klášterní zahrada," sdělila Libuše Růčková, koordinátorka projektu revitalizace broumovského kláštera.

JAKO PRVNÍ přišli opravený kuželník vyzkoušet žáci druhé třídy broumovské Základní školy Hradební.Jediný funkční kuželník na Broumovsku je obnovený podle původního, historického vzoru.

Nachází se v severozápadní části zahrady broumovského kláštera, podél jedné z opěrných zdí. Stavbu tvoří zděná jednopodlažní budova, na kterou navazuje kuželková dráha dlouhá necelých třicet metrů a zastřešená dřevěnou konstrukcí. Ta byla stejně jako zbytek stavby až donedávna v dezolátním stavu. Zděná budova kuželníku zabírá půdorys přibližně deset krát šest metrů. Kuželníková dráha je dlouhá 29 metrů a široká přibližně 2,4 metru. Koulí se na kuželky hází směrem ze zděné budovy.

Pro veřejnost bude kuželník otevřen od konce letošního dubna. To se totiž klášter otevře po více než rok trvající rekonstrukci jedné pětiny objektu a celé klášterní zahrady. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor se připravuje na 22. dubna.

„Na 25. a 26. dubna chystáme Dny otevřených dveří, během kterých budou zpřístupněny nejen revitalizované části broumovského kláštera, ale i celá klášterní zahrada. A právě od posledního dubnového víkendu bude kuželník, který je v podstatě předchůdcem dnešního bowlingu, zpřístupněn nejširší veřejnosti a kuželky si tady bude moci zahrát kdokoliv, kdo bude chtít," informovala Dana Černotová z broumovského kláštera.

Obnova národní kulturní památku vzkřísí a zabezpečí

Rozsáhlá rekonstrukce broumovského kláštera za 248 milionů korun začala předloni na podzim. Skončit měla už vloni v listopadu, přesně po roce, a to podle dotačních pravidel. Objevily se však komplikace, které dokončení rekonstrukcí památky pozdržely. Obnovené prostory se tedy otevřou v dubu.

Na revitalizaci kláštera, který je národní kulturní památkou, získalo broumovské opatství, která patří k opatství benediktinů v pražském Břevnově, dotaci z Evropské unie. Peníze umožnily obnovit přibližně jednu pětinu kláštera a zahradu včetně staveb, které se v ní nacházejí. Samotná stavba byla vysoutěžena za necelých 170 milionů. Další finance jsou na mobiliář, projektovou dokumentaci a další náklady.

S opravami kláštera se začalo už po sametové revoluci. Nejprve přišly na řadu střechy, žlaby, pak omítky. Ale nikdy to nebyly opravy za velké finanční částky. Nyní dokončené opravy oživí větší kus kláštera, než dřívější rekonstrukce. „Pro broumovský klášter je nynější obnova největší investicí za posledních více než sto let. Po devastaci stavby v dobách komunistického režimu včetně zničení a rozkradení mobiliáře znamená tato investice obnovu nejvíce zničených částí kláštera," řekl Přemysl Sochor, správce kláštera.

Nově bude zpřístupněna severozápadní část kláštera. Ve druhém nadzemním podlaží byla třeba odkryta a restaurována část fresek. V knihovně byl restaurován strop nad jejím ochozem, a to právě včetně rozsáhlé fresky. Existenci fresek potvrdil předcházející průzkum, avšak tajemství, co je skryto pod částí bílých omítek, odkryla až práce restaurátorů.

„Pro existenci budovy je důležitá sanace dřevěných konstrukcí proti dřevomorce. Ve třetím nadzemním podlaží byly opětovně zhotoveny chybějící stropy. Opraven je i most spojující klášter se zahradou. Ve všech obnovených částech areálu kláštera byla rozvedena elektřina, voda, odpady a vybudováno vytápění objektů," popsal část podstatných prací Sochor.

Součástí národní kulturní památky je i klášterní zahrada. Ta je obnovena celá včetně objektů, které se v ní nachází. Jedná se krom kuželníku o kuchařův dům, uprostřed zahrady o galerii, u skleníku je to pak zahradníkův dům, dále se tam nachází vodárenská věž, kuželník, barokní kašnu.V zahradě byl také místo dřevníku nově postaven objekt, který bude využívaný pro divadla a pro koncerty.

Národní kulturní památku má obnova nejen zachránit a zabezpečit do budoucna, ale také oživit. V klášteře totiž vznikne nové vzdělávací a kulturní centrum.

(bed, ost)