O pomoci adresované Ukrajině poslední únorový den rozhodovali i náchodští zastupitelé. Ti se na pondělním jednání jednomyslně shodli na odmítavém postoji k neopodstatněnému útoku Ruské federace na samostatný demokratický stát Ukrajina. Hlasy všech 22 přítomných zastupitelů vyjádřili jednoznačnou podporu ukrajinským občanům, a tuto podporu po debatě "přetavili" i ve finanční pomoc v celkové výši 450 tisíc korun.

Partnerskému městu Ťačiv poskytne Náchod bez zbytečného odkladu, bez uzavření darovací smlouvy a bez jakýchkoliv závazků města Ťačiv vůči městu Náchodu finanční dar ve výši 150 tisíc korun za účelem upevnění stávajícího partnerství. Peníze zamíří na Ukrajinu finančním převodem na bankovní účet sdělený druhou smluvní stranou.

Fotograficky nejsilnější byly asi ulice Lvova samotné, z nichž čišela zvláštní deprese. Neudržované fasády, všude samá díra, grafity všeho druhu na každém rohu…
FOTO: Fotili zašlou slávu poklidného Lvova jen dva týdny před ruskou agresí

Současně zastupitelé schválili poskytnutí finanční pomoci na transparentní účet Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách ve výši 150 tisíc korun (ve spolupráci s tímto spolkem město pořádá humanitární sbírku) a vytvoření rezervy na pomoc spojenou s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny ve výši dalších 150 tisíc korun.

„Velmi si cením dnešního rozhodnutí zastupitelů, z jednání byl více než patrný jednomyslný postoj náchodských zastupitelů k aktuálnímu dění na Ukrajině a jasné vyjádření solidarity s ukrajinskými občany," uvedl starosta Náchoda Jan Birke. „Neuvěřitelnou vlnu solidarity vyjádřily v uplynulých dnech i desítky jednotlivců a firem z celého regionu, nadále využíváme jednotlivých kontaktů a nabídek a každému z nich patří velké poděkování za ochotu a nasazení pomáhat." .

Další podrobnosti o organizaci humanitární sbírky na najdete na http://www.mestonachod.cz.