„Dohodli jsme se se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích na tom, že by nám její studenti v letošním roce vyrobili tři sochy. Námětem se stala Náchodská Prima sezóna," říká místostarosta Náchoda Tomáš Šubert. Toto téma by se týkalo nejen díla zdejšího rodáka a spisovatele Josefa Škvoreckého, ale i toho, co je náplní Náchodské Prima sezóny. „Jedná se o široké téma směřující k tvorbě mladých," dodává místostarosta.

Všechny sochy by žáci hořické školy dodělávali na zdejším Masarykově náměstí ve dnech, kdy bude ve městě právě vrcholit festival studentské tvořivosti. Ten se letos uskuteční v týdnu od 30. dubna do 7. května. Po dobu tří dnů by se mohli všichni zájemci přijít podívat, jak takové sochy vznikají. Poté je přemístí na předem domluvená místa ve městě.

„Předpokládá se, že jedna ze soch by zdobila park vedle základní umělecké školy, další by se mohla umístit v parku, který vznikne po zbourání veřejných toalet ve Strnadově ulici. Třetí bude zřejmě na Husově náměstí," míní Šubert. Jak dodává, o konečném umístění soch se ještě bude jednat.

Studenti kamenické a sochařské školy v Hořicích v těchto dnech připravují návrhy soch a dělají jejich modely. Město z nich poté vybere ty nejvhodnější.

Na jejich výběru se bude podílet i náchodský sochař Jindřich Roubíček. „Zatím nemám představu o tom, jak budou sochy vypadat. Záleží, jak tento námět žáci pojmou. Zasahovat do toho nemohu, ale budu to se zájmem pozorovat," tvrdí Jindřich Roubíček.

Původně zazněl i návrh, že na Husově náměstí by mohla vzniknout spíše socha Jana Husa. Tato varianta zatím není jistá, ani domluvená.

Město by si do budoucna přálo, aby v centru Náchoda vzniklo také dětské hřiště, které zde chybí hlavně rodičům s malými dětmi. Jako vhodný prostor se nabízí právě park u základní umělecké školy. „Jedná se o dlouhodobý záměr. Zatím je vše ve fázi řešení a příprav. V plánu je revitalizace celého parčíku, který by měl tvořit jeden celek s náměstím, včetně například stejných laviček," tvrdí Tomáš Šubert.