„Jste hrdinové a já se před vámi klaním, že jste v tak chladném počasí přišli v takovém hojném počtu," přivítal je náchodský děkan Boguslaw Partyka a dodal: „Nečekejme na velké dobro až jednou, ale milujeme lidi, kteří jsou kolem nás už teď a když tak budeme prožívat advent, myslím, že se hrdostí posadíme u vánočního stolu a budeme prožívat radostné Vánoce," popřál všem hezký požehnaný advent děkan.

Kazatel Církve adventistů sedmého dne Petr Adame připomněl, že první adventní nedělí začíná příprava na blížící se Vánoce. „V dnešní době se Vánoce pro mnoho lidí trochu scvrkly na nákup dárků a dobrého jídla, přestože jejich význam je mnohem hlubší," posteskl si a právě ten význam připomněl pomocí dvou židovských bajek.

Starosta města Jan Birke pak pozval k sobě všechny děti a společným odpočítáváním rozsvítili vánoční strom. Následovalo pozvání na první adventní koncert v kostele sv. Vavřince.

V programu prvního adventního setkání účinkovali Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého nebe.