Společně zasedlo vedení města, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Náchod a pozvaní hosté – velitel Městské policie Náchod, zástupci společnosti innogy - náchodské teplárny, vedoucí odboru školství a vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Náchod, ředitel Technických služeb Náchod, ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda a zástupce společnosti CDS Náchod (MHD).

Starosta Náchoda Jan Birke svolal jednání v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

"Rada města Náchoda rozhodla už ve středu o přerušení provozu Střediska volného času Déčko, Náchod, a to s platností od následujícího dne. Provoz přeruší od 16. března také Základní umělecká škola v Náchodě, a to až do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR," informovala mluvčí radnice Nina Adlof.

Mateřské školy v tuto chvíli Město Náchod jako zřizovatel uzavírat nebude. Navštěvuje je zhruba 600 dětí. Město nyní připravuje nákup dezinfekce a ochranných prostředků dle jednotlivých požadavků organizací zřízených městem a spolupracujících organizací - VaK Náchod, a.s., CDS Náchod, s.r.o., innogy – Teplárna Náchod.

Uzavření škol se od pondělí 16. března dotkne asi 1800 žáků, institut ošetřování bude platit v našem okrese od téhož dne.

"Krizový štáb kromě aktuální situace ve školství projednal velmi detailně aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a zařízeních zřizovaných městem Náchod jako Městské středisko sociálních služeb Marie a Pečovatelská služby," sdělila mluvčí.

Bazén se možná uzavře

Rada města Náchoda rozhodne během dnešního dne, zda se uzavře krytý plavecký bazén, Náchodské komunitní centrum a zda se zrušení konání veřejných akcí v Městské knihovně Náchod.

Půjčování knih by mělo být bez omezení. Rozhodne se také o uzavření zimního stadionu pro veřejnost a Kina Vesmír pro veškerou projekci s okamžitou platností až do odvolání.

Představenstvo akciové společnosti Beránek Náchod současně rozhodne o zrušení veškerých veřejných akcí v Městském divadle Dr. J. Čížka.

"V tuto chvíli nebude omezena provozní doba Městského úřadu v Náchodě, pro zaměstnance budou zajištěny ochranné pomůcky," doplnila Nina Adlof.

Další jednání krizového štábu se uskuteční v úterý 17. března v 15 hodin.