Návštěvníci se vše dozví v prostorách suterénu a přízemí ambulantního pavilonu v dolním areálu nemocnice. „Čisté ruce všem rádi zkontrolujeme pomocí UV lampy a každému vysvětlíme, proč a hlavně jak mají čisté ruce vypadat," uvedla hlavní sestra Renata Dušková.

Akci pořádá nemocnice poprvé, avšak na prevenci se tu dbá neustále. „Důležitá je pro nás osvěta mezi dětmi, proto jsme oslovili ředitele náchodských základních škol a připravili pro děti krátké soutěže s malou odměnou," dodala hlavní sestra.