Trasa objížďky nebyla stanovena, neboť se opravy budou provádět v co nejkratších úsecích, maximálně do 30 metrů tak, aby byl zajištěn průjezdní jízdní pruh o šířce minimálně 2,75 metrů. Průchod pro pěší je zajištěn.