Kromě bolestné ztráty pro rodinu a přátelé ztratilo velkého tahouna právě i město Meziměstí. Situace ve vedení města je o to komplikovanější, že místostarosta města Jiří Sadílek je pozitivní na covid-19. „Momentálně se nacházím v nucené izolaci. Snažím se pracovat z domu a na pracovní záležitosti, které nesnesou odkladu se domlouváme,“ uvedl Jiří Sadílek, kterého odchod spolupracovníka z radnice také velice zasáhl. „Znali jsme se od školky…,“ nedostávalo se ve smutku slov. „Je to bolestná rána nejen pro mě, ale i pro Meziměstí. Člověk s jeho znalostmi, přehledem i nadhledem je nenahraditelný.“

Aby bylo zachováno statutární zastupování města, byla na zasedání zastupitelstva 10. března zřízena pozice druhého neuvolněného místostarosty a následně do ní byla zvolena Marta Hartmanová. „ Uvolněný místostarosta Jiří Sadílek byl jmenován 1. místostarostou, který je v téhle chvíli statutárním zástupcem města,“ vysvětlila nynější situaci na radnici tajemnice MěÚ Rita Jenková. V tuto chvíli musí být zastupitelstvo náhradníkem doplněno na plný počet (13) a pak dojde k volbě nového starosty.

Pavel Hečko
Starosta Meziměstí Pavel Hečko podlehl v boji s covidem

Před radnicí bylo dopoledne zřízeno pietní místo, kde občané mohou zapálit svíčku a svou účast mohou vyjádřit i podpisem do kondolenční listiny, která je ve vestibulu MěÚ.

Pavel Hečko (*5.11.1966 – † 24.3. 2021) přes dvě desetiletí působil v samosprávě Meziměstí, kde od roku 2003 pracoval jako místostarosta a od roku 2018 jako starosta. V letech 2016 až 2020 byl členem Rady Královéhradeckého kraje, kde měl na starost gesci regionálního rozvoje, cestovního ruch, evropských grantů a dotací.