"Vážená paní správcová, dovolte, abych vám předal klíče od pevnosti Josefov, neboť vojska budou odcházet do letních kvartýrů do polí a pevnost bude předána civilnímu obyvatelstvu, aby ji dále zvelebovalo a udržovalo. Budeme se těšit, že se budeme mít kam na podzim vrátit," předal velitel pevnosti správu civilistům.

"Věřím, že letošní turistická sezona bude opět plná krásných akcí a společenských setkání," dodal krátce před tím, než nad Bastionem I znovu zavlál prapor na znamení toho, že památka opět otevírá své brány všem milovníkům historie.

Psali jsme:

Ilustrační foto
Josefovskou pevnost vzkřísí injekce 700 milionů korun, potvrdila Dostálová

Ve 13 hodin prošel městem vojenský průvod, který se zastavil u sochy zakladatele pevnosti Josefa II., kde si položením věnce vojska i civilní přihlížející připomněli páteční sté výročí od úmrtí posledního českého krále Karla I.

Kromě tradiční bitevní ukázky se v Josefově otevřely brány všech muzeí a objektů jako například:

- Expozice Cesta legionáře, kterou naleznete v Kracíkově ulici č. 12 v Josefově. Expozice je věnována osudům 15 významných legionářů v dobách první republiky a druhého odboje.
- Pevnostní kovárna, kterou naleznete mezi Hradeckou bránou a parkovištěm pro návštěvníky. V kovárně si můžete nejen prohlédnout různé kovářské nástroje, ale také si vyzkoušet vlastnoručně černé řemeslo.
- Bastion No. X, kde na vás čekají mapy a plány různých pevností nebo velmi obsáhlá expozice „Zdravotnická služba armád za světových válek“. Bastion X procházíte s průvodcem, který vás odtud zavede do Bastionu IX a Ravelinu XIV.
- Model pevnosti Josefov sídlící v bývalé Hradecké bráně. Rozměrný model josefovské pevnosti, který zachycuje její stav v jejích nejlepších letech. Autorem modelu je Vladimír Jirouš, který byl velikým místním patriotem.
- První vojensko-historické muzeum M. Frosta, které je umístěno v budově bývalého stavebního ředitelství. V působivých prostorách se seznámíte s dějinami vojenství, vývojem výstroje a výzbroje a v neposlední řadě i s válečnými dějinami celého světa.
- Stálá historická expozice v Josefově, která sídlí v bývalém zásobovacím úřadu, kde si můžete prohlédnout expozici vyprávějící příběh souměstí Jaroměře a Josefova, ve které vynikají modely zaniklých bran.