Některých účastníků a aktérů akce jsme se poté zeptali na jejich postřehy i jak byli s touto dobovou podívanou spokojeni:

Martin Čihák, člen spolku C. k. Řadový pěší pluk č. 18: V sobotu 2. dubna 2016 proběhla v pevnostním městě Josefov jedna z prvních letošních vzpomínkových akcí odkazujících na prusko-rakouskou válku 1866. Přestože jsem členem a příznivcem KVH, strávil jsem tento den pouze jako divák. Příjemně mne potěšil přístup pořadatele k celé akci, vysoká účast diváků, ale i samotných účastníků v dobových uniformách. Věřím, že tato akce úspěšně rozšířila mezi lidmi povědomí o válce, jež se odehrála v našem regionu přesně před 150 lety. Dnes si jen můžeme postesknout, že školní učebnice o tomto konfliktu, který nadlouho ovlivnil podobu střední Evropy, mlčí, nebo mu věnují jen pár odstavců. Akci každoročně navštěvuji a mohu ji návštěvníkům vřele doporučit.

Jan Hamerský, kurátor sbírek střediska Pevnost Josefov: Vedle dělostřelců z KVH Josefov nebo Ravelinu XIV se akce zúčastnili i přespolní, například čtyři rakouští dragouni, čtyři pruští husaři a Garda města Hradce Králové představující 7. rotu 2. praporu elitního pruského 1. gardového pěšího pluku. Jako protiváha se gardě postavil náchodský Spolek přátel vojenské historie, zastupující naopak špičku rakouské pěchoty, rakouský 6. prapor polních myslivců, který se vyznamenal v bitvě u Náchoda.

Karel Kulhavý, člen KVH Josefov: Sestava vojáků, která se zahájení účastní, je už za ty roky ustálená. Také letos jich přijelo kolem půl druhé stovky. Kolik bylo návštěvníků, nedokážu říct. Odhaduji několik stovek.

Ilona Zatloukalová, vedoucí střediska Pevnost Josefov: Letos se ukázalo, že ani sebelepší příprava náhody nikdy úplně nevyloučí a ani s nimi nemůže počítat. Naši údržbáři před vlastním zahájením sezony prapor bez jakýchkoliv závad cvičně vyvěsili. I tak únava materiálu během slavnostního aktu vykonala své. Hliníková klička se členovi klubu vojenské historie rozpadla v ruce na tři kusy. Zřejmě daň za nádherné počasí. Pověrčiví ale nejsme, zjednali jsme nápravu a vlajka vlaje.

Jan Vlček, finanční referent střediska Pevnost Josefov: Z pohledu kasy Bastionu I bylo letošní zahájení turistické sezony přibližně stejně úspěšné jako loni. Stejně tak nás potěšilo, že ze zbrusu nových suvenýrů jsou návštěvníci stejně nadšení jako my.

Vedle této akce v Pevnosti Josefov si budeme bitvy z roku 1866 letos připomínat i na jiných místech našeho regionu.