Vystavené originály původně zdobily Mariánský sloup, který tvoří dominantu náměstí Československé armády v Jaroměři. Sloup byl postavený v letech 1723 - 1727 a je významným dílem Matyáše Bernarda Brauna a jeho sochařské dílny.

M. B. Braun je velmi známý díky své práci na výzdobě Šporkova Kuksu, která ho zavedla i do Jaroměře, kde se roku 1719 oženil s Marií Alžbětou Miseliusovou, dcerou zdejšího měšťanu. Jaroměřští využili Braunova vztahu k jejich městu a v roce 1721 u něj objednali statui k uctění neposkvrněného početí Panny Marie – Immaculaty. Náklady ve výši 1321 zlatých byly uhrazeny převážně z darů měšťanů. Sám Braun si pak účtoval méně, než bylo obvyklé. Mistr kamene vytvořil kompozici sloupu, skici a modely, které pak do kamene provedli přímo v Jaroměři jeho spolupracovníci Jan a Řehoř Thény.

Sloup vyniká bohatou sochařskou výzdobou, jejíž originální díla byla v 90. letech 20. století nahrazena věrnými kopiemi. A právě originály jsou umístěny ve stálé expozici v Bastionu č. 1.